Kraków

  • Ul. Szlak 8a/7
    31-161 Kraków
  • tel. 12 634 26 67, 502 669 605

Dobre kursy dla dzieci
Serdecznie zapraszamy dzieci do Akademii Nauki. Z myślą o nich i ich talentach do uczenia się opracowaliśmy szereg programów, które wspierają i rozwijają możliwości dzieci. We wszystkich programach kładziemy dużą uwagę na podniesienie sprawności czytania i zapamiętywania, eksperymentowanie (na każdych zajęciach dzieci przeprowadzają ciekawe doświadczenia naukowe) oraz na budowanie dobrych relacji w grupie.


MAŁY ODKRYWCA – kurs rozwoju inteligencji dla przedszkolaków

Podstawą programu są nasze doświadczenia w pracy z małymi dziećmi. Jego założenia są oparte na głębokim szacunku do dziecka i jego możliwości twórczych. Opracowaliśmy dwa jego moduły: dla trzy i czterolatków oraz dla pięcio i sześciolatków.
Podczas kursu dziecko rozwija się w trzech sferach, które są w tym okresie najważniejsze, a mianowicie: intelektualnej, poznawczej i emocjonalno – społecznej.
Rozwój intelektualny zapewniamy poprzez naukę czytania metodą Glena Domana, oraz doświadczanie świata i eksperymenty naukowe. Na każdych zajęciach dzieci poznają nowe wyrazy. Uczą się ich chętnie i z pasją przez zabawę. Specjalnie dobrana treść książeczek i słownictwa jest uzupełnieniem fabuły kursu i przeprowadzanych na zajęciach eksperymentów naukowych. Nauka czytania w tym wieku daje dzieciom poczucie, że potrafią „coś ekstra”, ponadto jest to doskonałe bezstresowe przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
Dziecko się rozwija poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających tematyką poza program przedszkolny. Zdobywa wiedzę z zakresu fizyki, chemii, przyrody. Chłonie ciekawostki przyrodnicze i naukowe. Na każdych zajęciach dzieci przeprowadzają naukowe doświadczenia i eksperymenty. Mali odkrywcy poznają różne kontynenty, wcielają się w mieszkańców odległych krain. Dostęp do interesujących książek, słowników ilustrowanych czy atlasów rozwija w dziecku chęć do przeglądania ich i poznawania świata.
Rozwój emocjonalny i społeczny zapewniamy, poprzez kształtowanie u dziecka postawy ,,poradzę sobie!”. Uczymy rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich. Stosujemy zabawy dramowe, by rozwijać empatię i pomóc nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy. Na zajęciach umożliwiamy działania twórcze, które ujawniają i rozwijają talenty dziecka. Dziecko zadowolone z siebie staje się bardziej otwarte i łatwiej wyraża swoje potrzeby.
Zajęcia prowadzą trenerzy specjalnie przygotowani do pracy z małymi dziećmi. Ich postawa zachęca je do swobodnego wyrażania własnych potrzeb i rozbudza kreatywność. Dostosowują program do indywidualnego tempa pracy każdego dziecka. Wszelkie zabawy i ćwiczenia przeprowadzamy z myślą o jak najlepszym przygotowaniu dzieci do przejścia na kolejny etap przedszkolny lub szkolny. Podczas zajęć pobudzamy wszystkie zmysły uczestników, ale i zapewniamy odprężenie. Wszystkie ćwiczenia dają wiele radości, co sprawia, że dzieci chętnie biorą w nich udział przez cały rok szkolny.


MĄDRE DZIECKO – Dobry Start, to kurs rozwoju inteligencji dla dzieci klas 1 i 2

To program specjalnie skonstruowany dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Kurs ten jest odpowiedzią na potrzeby dziecka i rodzica w pierwszych dwóch latach nauki.
Wspieramy dziecko w łagodnym wejściu w rolę ucznia. Na zajęciach wskazujemy dziecku jego mocne strony i talenty. Utwierdzamy w przekonaniu, że potrafi być samodzielne i radzić sobie z nowymi sytuacjami. Specjalne ćwiczenia pozwalają dzieciom stawić czoło wyzwaniom szkolnym, oraz otwierają na bliskie relacje rówieśnicze. Jednym z ważniejszych aspektów zajęć jest nauka godnego radzenia sobie z sukcesami i porażkami szkolnymi , które są nieodłącznym elementem przygody w szkole.

Priorytetem na kursie jest nauka i doskonalenie czytania. Dziecko, które sprawnie i chętnie czyta, łatwiej i szybciej się uczy. Pokazujemy dzieciom, że czytanie jest proste i przyjemne. Dzięki zabawom czytelniczym, każde dziecko czyta „na piątkę”. Przeprowadzane na zajęciach eksperymenty naukowe są dodatkową motywacją do sięgania po książki, encyklopedie, podręczniki. Rozbudzają w dzieciach pasję nauki przez doświadczenie i zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach dziecko poznaje wiadomości wykraczające poza poziom szkolny. Zagadnienia fizyki, chemii, przyrody omówione na odpowiednim poziomie, często wplecione w zabawę, podnoszą wiedzę dzieci a tym samym pozwalają im niejednokrotnie „zabłysnąć” w szkole. Badanie właściwości wody i powietrza, obserwacja preparatów pod mikroskopem czy odkrywanie cech zasad i kwasów, to tylko niektóre ze sposobów, jakimi posługujemy się na kursie by dziecko zafascynowało się nauką i otaczającym światem. Zadania, które dzieci rozwiązują w naszych podręcznikach oprócz czytanek tematycznych, naukowych, skoncentrowane są na rozwoju myślenia matematycznego.

Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.

MĄDRE DZIECKO – to program rozwoju intelektu dla dzieci z klas III i IV

Program został stworzony z myślą o potrzebach dzieci w środkowym etapie edukacji podstawowej. Dzieci mają już za sobą szkolną aklimatyzację, czują się w szkole bezpiecznie, a wizja egzaminów jest daleka. Pojawiają się jednak nowe przedmioty, zmieniają się nauczyciele. To idealny moment by dziecko nauczyło się samodzielności w nauce.
Priorytetem na kursie Mądre Dziecko jest poznanie i praktyczne zastosowanie narzędzi i technik które pomogą dziecku w opanowaniu powiększającego się materiału szkolnego.
Na każdych zajęciach kursanci zajmują się podnoszeniem swojej sprawności czytania. To istotne, gdyż to czytanie decyduje w dużej mierze o ocenach szkolnych. Uczą się robienia uporządkowanych notatek, z których łatwiej powtarzać wiadomości. Rozwijają pamięć, dzięki czemu nauka wiersza, czy przygotowanie do klasówki zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsza.
Dzięki zadaniom w naszych podręcznikach dzieci poznają zagadnienia fizyki, chemii, przyrody na poziomie wykraczającym poza wymagany w klasach III czy IV. Przeprowadzamy ciekawe eksperymenty naukowe, uczące praw rządzących światem. To sprawia, że dziecko może w szkole pochwalić się ciekawostką, czy niestandardowymi wiadomościami.
Na zajęciach uczymy dzieci relaksacji i konstruktywnego wyrażania emocji. Szczególnie jest to przydatne w sytuacji, kiedy dziecko przystępuje do sprawdzianu, czy odpowiedzi ustnej. Dbałość o zgranie grupy kursantów sprzyja budowaniu bliskich relacji, kształtowaniu w dzieciach zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i pomaganiu sobie. Dzieci chętnie tą postawę przenoszą na grunt szkolny, gdzie bez problemu nawiązują otwarty kontakt z nauczycielem i rówieśnikami.
Istotnym elementem jest kształtowanie w dzieciach samodzielności. Odpowiedni poziom zadań sprawia, że dzieci widząc swój sukces zaczynają żyć postawą „poradzę sobie”. Podejmują wyzwania i sami szukają rozwiązań, również w szkolnych pracach domowych,

UCZEŃ Z CHARAKTEREM – Program rozwoju intelektu dla uczniów klas V i VI

Dzieci klas piątych i szóstych wymagają wyjątkowego podejścia. Przed nimi pierwszy ważny egzamin, którego wyniki otworzą drzwi do wymarzonego gimnazjum. To duże wzywanie, do którego warto dobrze się przygotować.

Cele kursu „Uczeń z charakterem” opracowane zostały z myślą o jak najlepszych ocenach dzieci w ostatnich latach szkoły podstawowej. To specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się. Dzieci uczą się sporządzania szybkich, czytelnych notatek. Trenują pamięć i koncentrację. Kursanci opracowują technikami pamięciowymi teksty z repetytoriów, a stopień opanowania materiału sprawdzają rozwiązując testy szóstoklasisty z poprzednich lat. W ten sposób przygotowują się już do tego ważnego dla nich wydarzenia.

W zakresie czytania dzieci odbywają trening prawidłowych nawyków czytelniczych. Pozwala to podnieść tempo czytania, ale też umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych treści. Poznają własny styl uczenia się i uczą się tworzyć najlepsze warunki do nauki. Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest autoprezentacja, dzięki której uczą się „sprzedawania” swojej wiedzy i umiejętności wypowiadania się na forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija dzieci intelektualnie. Ciągi matematyczne, zagadki logiczne, zadania z treścią sprawiają, że dziecko myśli szybciej i bardziej matematycznie.

Na zajęciach ważnym elementem są też ćwiczenia wyrażania emocji, kształtowania postaw asertywnych i empatii. Dzieci uczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach takich jak sprawdzian, ważna wypowiedź ustna, czy egzamin. Poznają proste techniki relaksacyjne. Uczą się jak poradzić sobie z porażką szkolną, lub konfliktami z rówieśnikami.
Trener na kursie z uwagą obserwuje postępy dzieci. Stosuje różnorodne zabawy i metody pracy. Przekazuje dzieciom wiadomości, które nie są zawarte w standardowym programie szkolnym. Pozwala to utrzymać zapał dzieci przez cały rok szkolny. Dzieci uczą się postawy zaciekawienia zjawiskami przyrody, nauki, wykonując eksperymenty. Doświadczenia mają charakter bardzo praktyczny i łączą znane informacje z nowymi. Dzięki temu kursanci widzą w nauce związki i uczą się samodzielnie stawiać hipotezy. To bezcenna umiejętność, gdyż pozwala ze „świeżym okiem” uczestniczyć w lekcjach, co sprawia, że dziecko może być bardziej aktywne i zmotywowane w szkole.

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć