Dobre kursy dla dzieci
Serdecznie zapraszamy dzieci do Akademii Nauki. Z myślą o nich i ich talentach do uczenia się opracowaliśmy szereg programów, które wspierają i rozwijają możliwości dzieci. We wszystkich programach kładziemy dużą uwagę na podniesienie sprawności czytania i zapamiętywania, eksperymentowanie (na każdych zajęciach dzieci przeprowadzają ciekawe doświadczenia naukowe) oraz na budowanie dobrych relacji w grupie.


MAŁY ODKRYWCA – kurs rozwoju inteligencji dla przedszkolaków

Podstawą programu są nasze doświadczenia w pracy z małymi dziećmi. Jego założenia są oparte na głębokim szacunku do dziecka i jego możliwości twórczych. Opracowaliśmy dwa jego moduły: dla trzy i czterolatków oraz dla pięcio i sześciolatków.
Podczas kursu dziecko rozwija się w trzech sferach, które są w tym okresie najważniejsze, a mianowicie: intelektualnej, poznawczej i emocjonalno – społecznej.
Rozwój intelektualny zapewniamy poprzez naukę czytania metodą Glena Domana, oraz doświadczanie świata i eksperymenty naukowe. Na każdych zajęciach dzieci poznają nowe wyrazy. Uczą się ich chętnie i z pasją przez zabawę. Specjalnie dobrana treść książeczek i słownictwa jest uzupełnieniem fabuły kursu i przeprowadzanych na zajęciach eksperymentów naukowych. Nauka czytania w tym wieku daje dzieciom poczucie, że potrafią „coś ekstra”, ponadto jest to doskonałe bezstresowe przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
Dziecko się rozwija poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających tematyką poza program przedszkolny. Zdobywa wiedzę z zakresu fizyki, chemii, przyrody. Chłonie ciekawostki przyrodnicze i naukowe. Na każdych zajęciach dzieci przeprowadzają naukowe doświadczenia i eksperymenty. Mali odkrywcy poznają różne kontynenty, wcielają się w mieszkańców odległych krain. Dostęp do interesujących książek, słowników ilustrowanych czy atlasów rozwija w dziecku chęć do przeglądania ich i poznawania świata.
Rozwój emocjonalny i społeczny zapewniamy, poprzez kształtowanie u dziecka postawy ,,poradzę sobie!”. Uczymy rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich. Stosujemy zabawy dramowe, by rozwijać empatię i pomóc nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy. Na zajęciach umożliwiamy działania twórcze, które ujawniają i rozwijają talenty dziecka. Dziecko zadowolone z siebie staje się bardziej otwarte i łatwiej wyraża swoje potrzeby.
Zajęcia prowadzą trenerzy specjalnie przygotowani do pracy z małymi dziećmi. Ich postawa zachęca je do swobodnego wyrażania własnych potrzeb i rozbudza kreatywność. Dostosowują program do indywidualnego tempa pracy każdego dziecka. Wszelkie zabawy i ćwiczenia przeprowadzamy z myślą o jak najlepszym przygotowaniu dzieci do przejścia na kolejny etap przedszkolny lub szkolny. Podczas zajęć pobudzamy wszystkie zmysły uczestników, ale i zapewniamy odprężenie. Wszystkie ćwiczenia dają wiele radości, co sprawia, że dzieci chętnie biorą w nich udział przez cały rok szkolny.


MĄDRE DZIECKO – Dobry Start, to kurs rozwoju inteligencji dla dzieci klas 1 i 2

To program specjalnie skonstruowany dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Kurs ten jest odpowiedzią na potrzeby dziecka i rodzica w pierwszych dwóch latach nauki.
Wspieramy dziecko w łagodnym wejściu w rolę ucznia. Na zajęciach wskazujemy dziecku jego mocne strony i talenty. Utwierdzamy w przekonaniu, że potrafi być samodzielne i radzić sobie z nowymi sytuacjami. Specjalne ćwiczenia pozwalają dzieciom stawić czoło wyzwaniom szkolnym, oraz otwierają na bliskie relacje rówieśnicze. Jednym z ważniejszych aspektów zajęć jest nauka godnego radzenia sobie z sukcesami i porażkami szkolnymi , które są nieodłącznym elementem przygody w szkole.

Priorytetem na kursie jest nauka i doskonalenie czytania. Dziecko, które sprawnie i chętnie czyta, łatwiej i szybciej się uczy. Pokazujemy dzieciom, że czytanie jest proste i przyjemne. Dzięki zabawom czytelniczym, każde dziecko czyta „na piątkę”. Przeprowadzane na zajęciach eksperymenty naukowe są dodatkową motywacją do sięgania po książki, encyklopedie, podręczniki. Rozbudzają w dzieciach pasję nauki przez doświadczenie i zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach dziecko poznaje wiadomości wykraczające poza poziom szkolny. Zagadnienia fizyki, chemii, przyrody omówione na odpowiednim poziomie, często wplecione w zabawę, podnoszą wiedzę dzieci a tym samym pozwalają im niejednokrotnie „zabłysnąć” w szkole. Badanie właściwości wody i powietrza, obserwacja preparatów pod mikroskopem czy odkrywanie cech zasad i kwasów, to tylko niektóre ze sposobów, jakimi posługujemy się na kursie by dziecko zafascynowało się nauką i otaczającym światem. Zadania, które dzieci rozwiązują w naszych podręcznikach oprócz czytanek tematycznych, naukowych, skoncentrowane są na rozwoju myślenia matematycznego.

Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.

MĄDRE DZIECKO – to program rozwoju intelektu dla dzieci z klas III i IV

Program został stworzony z myślą o potrzebach dzieci w środkowym etapie edukacji podstawowej. Dzieci mają już za sobą szkolną aklimatyzację, czują się w szkole bezpiecznie, a wizja egzaminów jest daleka. Pojawiają się jednak nowe przedmioty, zmieniają się nauczyciele. To idealny moment by dziecko nauczyło się samodzielności w nauce.
Priorytetem na kursie Mądre Dziecko jest poznanie i praktyczne zastosowanie narzędzi i technik które pomogą dziecku w opanowaniu powiększającego się materiału szkolnego.
Na każdych zajęciach kursanci zajmują się podnoszeniem swojej sprawności czytania. To istotne, gdyż to czytanie decyduje w dużej mierze o ocenach szkolnych. Uczą się robienia uporządkowanych notatek, z których łatwiej powtarzać wiadomości. Rozwijają pamięć, dzięki czemu nauka wiersza, czy przygotowanie do klasówki zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsza.
Dzięki zadaniom w naszych podręcznikach dzieci poznają zagadnienia fizyki, chemii, przyrody na poziomie wykraczającym poza wymagany w klasach III czy IV. Przeprowadzamy ciekawe eksperymenty naukowe, uczące praw rządzących światem. To sprawia, że dziecko może w szkole pochwalić się ciekawostką, czy niestandardowymi wiadomościami.
Na zajęciach uczymy dzieci relaksacji i konstruktywnego wyrażania emocji. Szczególnie jest to przydatne w sytuacji, kiedy dziecko przystępuje do sprawdzianu, czy odpowiedzi ustnej. Dbałość o zgranie grupy kursantów sprzyja budowaniu bliskich relacji, kształtowaniu w dzieciach zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i pomaganiu sobie. Dzieci chętnie tą postawę przenoszą na grunt szkolny, gdzie bez problemu nawiązują otwarty kontakt z nauczycielem i rówieśnikami.
Istotnym elementem jest kształtowanie w dzieciach samodzielności. Odpowiedni poziom zadań sprawia, że dzieci widząc swój sukces zaczynają żyć postawą „poradzę sobie”. Podejmują wyzwania i sami szukają rozwiązań, również w szkolnych pracach domowych,

UCZEŃ Z CHARAKTEREM – Program rozwoju intelektu dla uczniów klas V i VI

Dzieci klas piątych i szóstych wymagają wyjątkowego podejścia. Przed nimi pierwszy ważny egzamin, którego wyniki otworzą drzwi do wymarzonego gimnazjum. To duże wzywanie, do którego warto dobrze się przygotować.

Cele kursu „Uczeń z charakterem” opracowane zostały z myślą o jak najlepszych ocenach dzieci w ostatnich latach szkoły podstawowej. To specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się. Dzieci uczą się sporządzania szybkich, czytelnych notatek. Trenują pamięć i koncentrację. Kursanci opracowują technikami pamięciowymi teksty z repetytoriów, a stopień opanowania materiału sprawdzają rozwiązując testy szóstoklasisty z poprzednich lat. W ten sposób przygotowują się już do tego ważnego dla nich wydarzenia.

W zakresie czytania dzieci odbywają trening prawidłowych nawyków czytelniczych. Pozwala to podnieść tempo czytania, ale też umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych treści. Poznają własny styl uczenia się i uczą się tworzyć najlepsze warunki do nauki. Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest autoprezentacja, dzięki której uczą się „sprzedawania” swojej wiedzy i umiejętności wypowiadania się na forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija dzieci intelektualnie. Ciągi matematyczne, zagadki logiczne, zadania z treścią sprawiają, że dziecko myśli szybciej i bardziej matematycznie.

Na zajęciach ważnym elementem są też ćwiczenia wyrażania emocji, kształtowania postaw asertywnych i empatii. Dzieci uczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach takich jak sprawdzian, ważna wypowiedź ustna, czy egzamin. Poznają proste techniki relaksacyjne. Uczą się jak poradzić sobie z porażką szkolną, lub konfliktami z rówieśnikami.
Trener na kursie z uwagą obserwuje postępy dzieci. Stosuje różnorodne zabawy i metody pracy. Przekazuje dzieciom wiadomości, które nie są zawarte w standardowym programie szkolnym. Pozwala to utrzymać zapał dzieci przez cały rok szkolny. Dzieci uczą się postawy zaciekawienia zjawiskami przyrody, nauki, wykonując eksperymenty. Doświadczenia mają charakter bardzo praktyczny i łączą znane informacje z nowymi. Dzięki temu kursanci widzą w nauce związki i uczą się samodzielnie stawiać hipotezy. To bezcenna umiejętność, gdyż pozwala ze „świeżym okiem” uczestniczyć w lekcjach, co sprawia, że dziecko może być bardziej aktywne i zmotywowane w szkole.


Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!
Po co dziecku pluszowy miś?

Po co dziecku pluszowy miś?

Okazuje się, że niepozorna miłość do pluszowych misiów przynosi wiele profitów dla rozwoju dzieci.  

Wydarzenie Na Czasie

Jarmark Świętojański

Jarmark Świętojański

Zapraszamy pod Wawel całe rodziny, by mogły wspólnie spędzić czas, bawiąc się i ucząc  
20 zalet posiadania rodzeństwa

20 zalet posiadania rodzeństwa

Wspólne dorastanie, przygody, uczenie się od siebie nawzajem i to, że jeden na drugiego zawsze może liczyć czyni taką relację jedyną w swoim rodzaju.  
10 największych lęków najmłodszych

10 największych lęków najmłodszych

Najmłodsi wykazują wiele lęków, dlatego trudno jest czasem przekonać je do tego, że przy nas nic im nie grozi. Dzisiaj przedstawimy wam cenne wskazówki jak pomóc dziecku wyzbyć się jego największych...  

W domu z dzieckiem

Uczucia Gucia1 Gry Nasza Księgarnia1 Książka dla malucha - Zielona Sowa1 Ekorodzice1 Książki dla dzieci1

Sonda – Czas Dzieci

Czego powinno być więcej na portalu ?
Rozrywki dla dzieci on line
Rozrywki dla rodziców on line
Konkursów z nagrodami dla dzieci
Konkursów z nagrodami dla mam
Konkursów z nagrodami dla tatusiów
Inspiracji plastycznych dla dzieci
Żadne z powyższych mnie nie interesują. Szukam tu informacji nie rozrywki.


Kraków | Warszawa | Wrocław | Śląsk | Łódź | Poznań | Lublin | Trójmiasto | Bydgoszcz | Rzeszów | Szczecin

© Copyright by Czas Dzieci - Portal informacyjno-rozrywkowy 2006-2019