Bydgoszcz

  • ul. Leszczyńskiego 42
    85-137 Bydgoszcz
  • tel. 52 373 17 95
  • fax. 52 373 17 95
  • Strona WWW »

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 jest placówką wychowania pozaszkolnego, która realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne określone w Ustawie o systemie oświaty. Wspieramy rodzinne wzory spędzania wolnego czasu poprzez organizację przedsięwzięć i zajęć kulturalnych o charakterze masowym.

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć