Warszawa

Jak wydobyć z dziecka geniusza?

Jak wydobyć z dziecka geniusza?

Wychowanie geniusza nie jest łatwym zadaniem, ale jak najbardziej możliwym. Można to zrobić dzięki odpowiedniej kombinacji strategii i zasobów. Choć wczesne nauczanie budzi niekiedy kontrowersje i głosy o „odbieraniu dzieciństwa” dziecku, to dobrze ułożony plan doskonale łączy naukę z beztroską zabawą.

 

Co należy robić, by dziecko miało szansę odkryć swój geniusz?

 

Pierwszym krokiem jest danie dziecku możliwości uczenia się na wczesnym etapie. Oznacza to zapewnienie mu niezbędnych narzędzi i otoczenia, które sprzyjają nauce. Mogą być to odpowiednie książki, zabawki edukacyjne i dostęp do rozwijających zajęć. Wspieranie ich naturalnych talentów od najmłodszych lat pomoże rozwinąć je w geniusza. Można to zrobić, wystawiając je na różne rodzaje aktywności i pozwalając im badać tematy, które je interesują.

 

Ważnym zadaniem dla rodzica jest wnikliwa obserwacja umiejętności dziecka i kierowanie go w odpowiednią stronę. Takie postępowanie pomoże rozwinąć ciekawość i kreatywność dziecka, które są niezbędne do zostania geniuszem.

 

Niezwykle ważne jest, by stworzyć atmosferę, w której dziecko czuje się bezpiecznie i może się uczyć i podejmować ryzyko bez obawy przed porażką lub krytyką. Wdrażając te strategie, możesz dać swojemu dziecku najlepszą szansę na wychowanie geniusza.

 

 

Rodzaje inteligencji według Gardnera

 

W obserwację dziecka i podejście do jego talentów wiele wnosi świadomość podziału inteligencji na różne klastry według Howarda Gardnera. Różne rodzaje inteligencji wymagają różnego podejścia i pielęgnacji.

 

Gardner dzieli inteligencję na 8 rodzajów:

  • Inteligencja logiczno-matematyczna
  • Inteligencja językowa
  • Inteligencja przyrodnicza
  • Inteligencja muzyczna
  • Inteligencja wizualno-przestrzenna
  • Inteligencja cielesno-kinestetyczna (ruchowa)
  • Inteligencja interpersonalna
  • Inteligencja intrapersonalna

 

H. Gardner zrywa z liniowym podejściem do inteligencji, gdzie mierzymy jedynie jej skalę, bez podziału na kategorie. Bez tego moglibyśmy od dziecka stale wymagać na przykład dobrych wyników w testach matematycznych i przyrodniczych, ignorując ich talenty muzyczne i ruchowe, blokując mu rozwój kariery tanecznej lub piosenkarskiej. Zachowanie otwartości umysłu jest niezwykle ważne dla rodzica, który chce zapewnić dziecku jak najlepszy rozwój.

 

Czy każdy może zostać geniuszem? Rola genów, wychowania i… szczęścia

 

Genialne dziecko jest wynikiem wielu różnych czynników. Genetyka odgrywa istotną rolę, ponieważ pewne wrodzone zdolności i talenty mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Co ciekawe, pewne dane wskazują, że inteligencję i zdolności do nauki dzieci dziedziczą głównie po ojcach. Nauka wykazała również, że geny danej osoby mogą mieć wpływ na jej zdolności poznawcze i umiejętności. Jednak nie tylko czynniki genetyczne przyczyniają się do błyskotliwości. Wychowanie i środowisko mogą również odgrywać kluczowe role w rozwoju inteligencji. Bez odpowiedniej otoczki, dziecko z doskonałą genetyką pozostanie jedynie „nieoszlifowanym diamentem”.

 

Wychowanie dziecka - w tym to, jak jest pielęgnowane, jaki rodzaj edukacji otrzymuje i jak jest zachęcane - może pomóc wspierać jego naturalne dary i pomóc mu osiągnąć pełny potencjał. Ostatecznie wszystkie te elementy - geny, wrodzone zdolności, umiejętności, talent i wychowanie - łączą się, by stworzyć genialne dziecko.

 

Ostatecznie warto wspomnieć, że to, czy ktoś będzie oceniony jako geniusz, będzie zależeć od kontekstu i tego, kto je ocenia. Niekiedy szczypta szczęścia lub przypadkowe zdarzenia mogą postawić dziecko w sytuacji, w której zostanie wyjątkowo mocno docenione. Takie zdarzenia mogą stanowić impuls, który doda wiatru w skrzydła i z ogromną motywacją popchnie do dalszych starań.

 

Geniusz musi być pielęgnowany całe życie

 

Choć okres dziecięcy jest kluczowy, ponieważ wtedy mózg ma największą plastyczność i rozwija się najsprawniej, to uczymy się całe życie. Do nauki nowych rzeczy i pogłębiania już znanych talentów należy motywować dzieci w każdym wieku, również nastolatków. U tych starszych, które są na skraju edukacji szkolnej, można rozważyć test talentów Gallupa, który wskazuje największe talenty danej osoby i sugeruje ścieżkę kariery, jaką warto podążać.

 

 


Autor artykułu: Wojciech Nowosada

Pasjonat naukowego podejścia do zdrowia, amator neuronauki, biohackingu i tematyki fitness. Zdolny, ale leniwy. Specjalista ds. suplementacji, tej mniej i bardziej zaawansowanej. Prywatnie od młodych lat amator informatyki i programowania.

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć