Warszawa

PORUSZENIE w sieci - internetowe spotkania ze sztuką Azji i Pacyfiku

PORUSZENIE w sieci - internetowe spotkania ze sztuką Azji i Pacyfiku

Wystawa PORUSZENIE była prezentowana zaledwie przez tydzień zanim muzea zostały zamknięte z powodu pandemii. Projekt "PORUSZENIE w sieci", który ma na celu udostępnianie jej online, jest odpowiedzią nie tylko na tę wyjątkową sytuację, ale jest też nowym sposobem budowania relacji ze sztuką Azji i Pacyfiku.

 

Wystawa jest finałem projektu Muzeum Azji i Pacyfiku, w którym brali udział studenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzą ją pary eksponatów: obiekty muzealne zestawione z artystyczną odpowiedzią studentów na kontakt z wybranymi obiektami.

 

Od 2 sierpnia wystawa jest też dostępna online na stronie wystawa.muzeumazji.pl dzięki projektowi, który uzyskał wsparcie z programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.

 

PORUSZAJĄCE spotkania z kulturą

 

Zestawiając obiekty muzealne pochodzące z obszaru Azji i Pacyfiku z dziełami polskiej sztuki współczesnej młodego pokolenia, ekspozycja stawia pytania o definicje sztuki i jej miejsce we współczesnym, zmieniającym się świecie. - Nadrzędnym celem projektu jest przedstawienie idei wspólnego dziedzictwa kulturowego, z którego możemy wzajemnie czerpać. Pokazujemy także, jakim źródłem inspiracji w życiu artystycznym są wizyty w muzeach i kontakt z ich kolekcjami - mówi kuratorka wystawy, dr. Barbara Banasik, podkreślając kulturotwórczą rolę muzeów.

 

 

W ramach dofinansowania Narodowego Centrum Kultury powstała specjalna muzealna podstrona, która daje możliwość korzystania ze spaceru wirtualnego po wystawie, przeglądania katalogu wystawy i animowanych map, odtwarzania filmów, odsłuchiwania audiodeskrypcji. Daje możliwość odwiedzenia wystawy wirtualnie, ale też rozszerza jej kontekst.

 

- Nowe, także w swojej internetowej formie, spojrzenie na obiekty z Azji zaprezentowane przez młodych artystów i artystki to forma przełamania istniejących stereotypów. Staramy się przez takie działania kształtować postawy otwartości i ciekawości wobec innych kultur - dodaje Dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku, dr Joanna Wasilewska.

 

Więcej niż wystawa online

 

Projekt „PORUSZENIE w sieci” wykracza poza ramy samej wystawy, która jest już ponownie dostępna dla zwiedzających warszawskie Muzeum.

Elementy wspólnego dziedzictwa kulturowego to m.in. także popularne motywy dekoracyjne. Animowane mapy obrazujące migrację motywów w sztuce pokazują, że wędrówka ta nigdy nie odbywała się w jednym kierunku, a jej przebieg może być bardzo zaskakujący.

 

 

W sekcji filmowych spotkań autorskich znajdziemy też artystów niebiorących udziału w wystawie, ale inspirujących się sztuką Azji w swej twórczości - Zuzannę Kann-Skorupską; Dawida Martina; Hanę Umedę. Odnosząc się w swej twórczości do tematów poruszanych w projekcie opowiadają o tym, co ich PORUSZYŁO w sztuce Azji. Są to przedstawiciele sztuk performatywnych: muzyki, tańca, teatru: tancerka indyjskiego tańca odissi, tancerka klasycznego tańca japońskiego nihon buyo związanego z teatrem kabuki, muzycy z orkiestry gamelanu.

 

„PORUSZENIE w sieci” to możliwość odbioru kultury z dowolnego miejsca, także w formie aktywnego uczestnictwa w oprowadzaniu online. Interaktywne spotkania przewidziano specjalnie dla dzieci - zostały opracowane tak, by zachęcić je do zadawania pytań i indywidualnego doświadczania sztuki. Na stronie najmłodsi znajdą też inspiracje do własnych kreacji.

 

Kultura PORUSZAJĄCA i dostępna

 

Tworząc projekt związany z rozszerzaniem kontaktu z kulturami Azji i Pacyfiku nie zapomniano o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Strona projektu została przygotowana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych (Web Content Accessibility Guidelines).

 

Filmy prezentujące wystawę PORUSZENIE oraz związane z nią zagadnienia opatrzone są tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami. Powstały również audiodeskrypcje obiektów, które dostępne są w formie nagrania lektorskiego oraz dla osób, które wolą korzystać z czytnika ekranowego, w formie pliku tekstowego.

 


 

Poruszenie w sieci

 

wystawa.muzeumazji.pl

http://wystawa.muzeumazji.pl/

 

 

 

Materiał promocyjny

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć