Łódź

Um Cia Cia Bum - Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki
Łódź Warsztaty 1–3 lata

Um Cia Cia Bum - Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

25 września 2020
Wpis archiwalny

Rodzinne warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 0-3 lata wraz z opiekunami.

 

Na zajęciach będziemy śpiewać w rozmaitych skalach, stylach i tempach, a także rytmizować i improwizować wokalnie i ruchowo, pobudzając kreatywność i muzyczną wrażliwość u dzieci. Wszystko odbywa się w formie swobodnej zabawy, z towarzyszeniem kolorowych rekwizytów i instrumentów. Wystarczy wygodny strój i otwartość na wspólne muzykowanie!

 

Podstawą zajęć gordonowskich jest zanurzenie dziecka w muzycznej różnorodności, której nie spotka ono nigdzie indziej. Podczas zajęć dialogujemy z dziećmi ucząc je Rozumienia muzyki, czyli audiowania, myślenia muzycznego, a nie tylko odtwarzania muzyki. Przyspieszamy tym samym rozwój mowy oraz możliwości szybszego przyswajania wiedzy z innych dziedzin

 

Szczegóły:

 • data: 25 września 2020 (piątek)
 • godzina: 15:30-16:15
 • miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi
 • wiek uczestników: dzieci w wieku 0-3 lata wraz z rodzicami lub dorosłymi opiekunami
 • czas trwania: 45 minut
 • prowadzenie: Natalia Wicher
 • koszt: 10 zł za dziecko
 • zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

Ważne informacje:

 • Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju i wygodnego obuwia.
 • Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi.
 • Wszelkie zapytania dotyczące Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi prosimy kierować na adres: warsztaty@fabrykasztuki.org
 • Jeżeli miejsce warsztatów ulegnie zmianie, będziemy o tym informować uczestników na bieżąco.
 • Fabryka Sztuki zastrzega sobie możliwość zmiany formuły tych warsztatów ze stacjonarnych na warsztaty online, a także do zmiany terminu lub odwołania wybranych warsztatów, w zależności od stanu sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 • Udział w tych warsztatach wiąże się z przestrzeganiem poniższego regulaminu, a także z wypełnieniem oświadczenia uczestnictwa w warsztatach, przed rozpoczęciem wydarzenia.


Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach na terenie Fabryki Sztuki w Łodzi:

 1. W wydarzeniach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.
 2. Każdorazowo przed przybyciem do Fabryki Sztuki każdy uczestnik wydarzenia musi zmierzyć temperaturę. Jeżeli jest ona wyższa niż 36,9 C - uczestnik musi zostać w domu.
 3. Wszystkie wydarzenia odbywają się w przestrzeniach dostosowanych i zgodnie z przyjętymi zachowaniami i zasadami sanitarnymi.
 4. Ilość uczestników biorących udział w wydarzeniu uzależniona jest od przestrzeni, w której wydarzenie jest realizowane, dozwolona ilość osób na m2.
 5. Każdy uczestnik wydarzeń może w nich uczestniczyć na własną odpowiedzialność i po akceptacji niniejszych zasad zachowań sanitarnych.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniach tylko po pisemnej akceptacji opiekuna prawnego niniejszych zasad zachowań sanitarnych.
 7. Uczestnik zajęć ruchowych ćwiczy tylko z własnymi przyborami, przedmiotami (np. mata do ćwiczeń).
 8. Przybory wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 9. W jednej ławce / przy jednym stoliku siedzi jeden uczestnik, a odległości między ławkami / stolikami wynoszą min. 1,5 m.
 10. W zajęciach grupowych / zespołowych odległość między uczestnikami wynosi min. 2 m.
 11. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników.
 12. Uczestnicy, którzy przychodzą na działania, muszą przed wejściem do budynku zdjąć maseczkę i schować ją w plecaku / torbie. Na zajęciach mogą używać tylko nowych, czystych maseczek.
 13. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszych Zasad będą wykluczone z uczestnictwa w wydarzeniu.

 

Udział w tych warsztatach jest płatny:

 • Opłata za udział w warsztatach rodzinnych i warsztatach dla dzieci wynosi 10 zł za dziecko, za pojedynczy warsztat/dzień warsztatowy.
 • Dorośli, którzy chcą wziąć udział w warsztatach rodzinnych lub warsztatach dla dzieci indywidualnie, dokonują opłaty 10 zł za osobę, za pojedynczy warsztat/dzień warsztatowy.
 • Opłata za udział w warsztatach dla młodzieży i dorosłych wynosi 10 zł za osobę, za pojedynczy warsztat/dzień warsztatowy.
 • Opłata za udział w warsztatach mistrzowskich wynosi 15 zł za osobę, za pojedynczy warsztat/dzień warsztatowy.
 • Płatność za udział w warsztatach przyjmujemy wyłącznie gotówką, przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

Na warsztaty konieczna jest rezerwacja miejsc:

 • Zapisy prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00
 • mailowo: warsztaty@fabrykasztuki.org
 • telefonicznie: +48 506 103 207
 • Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele).
 • System rezerwacji miejsc zamykamy o godzinie 18:00, w dniu poprzedzającym wydarzenie, a na wydarzenia poniedziałkowe system rezerwacji miejsc zamykamy w poprzedzający je piątek o godzinie 18:00.

 

W mailu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników:

 • w przypadku warsztatów rodzinnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży: imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko opiekuna;
 • w przypadku warsztatów dla dorosłych: imię, nazwisko i wiek uczestnika.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Miejsce wydarzenia:
ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
Organizator:

Fabryka Sztuki

ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65

Wydarzenia w Łodzi

Warto zobaczyć