Kraków

Słoneczna InteGRAcja

Słoneczna InteGRAcja

Słoneczna InteGRAcja to projekt zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie, Stowarzyszenie „Szersze Horyzonty” i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – oddział „Dzieje Nowej Huty”, skierowany jest do uczniów kl. IV-VI nowohuckich szkół podstawowych. 


Głównym celem projektu jest promowanie dziedzictwa Nowej Huty w środowisku lokalnym poprzez aktywne działania edukacyjne na jej terenie. Autorzy są przekonani, że taka forma edukacji wywoła pozytywny i żywy stosunek do dziedzictwa kulturowego Nowej Huty zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej jak i refleksyjnej, wyzwoli ciekawość poznawczą, a także zwróci uwagę na obiekty i zabytki Nowej Huty poprzez niekonwencjonalną formę, jaką jest gra terenowa.

 

W projekcie uwzględniono metody, formy i sposoby zdobycia wiedzy na temat dzielnicy z różnych dziedzin (historia, sztuka, architektura, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski) oparte na twórczych technikach pedagogiki zabawy. Będzie to nie tylko doskonały sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu, ale przede wszystkim integracja środowiska lokalnego.


Nie zabrakło też w nim miejsca dla osób niepełnosprawnych, bowiem ważną rzeczą jest przełamywanie barier, zauważenie osób niepełnosprawnych, integrowanie się z nimi, a przez to wdrażanie i krzewienie idei wolontariatu wśród młodych ludzi.

 

Dlaczego Słoneczna InteGRAcja?

  • ulice od Placu Centralnego rozchodzą się promieniście,
  • budynek Szkoły i siedziba oddziału Muzeum Historycznego znajdują się na osiedlu Słonecznym,
  • patronem Szkoły są Kawalerowie Orderu Uśmiechu, a Order Uśmiechu to słońce,
  • celem jest integracja uczniów z nowohuckich szkół w trakcie wiosennej GRY- zabawy,
  • projekt zakłada włączenie uruchomienie osób niepełnosprawnych i ich udział w GRZE,
  • Szkoła-organizator jest integracyjna.

 

Do projektu zgłosiło się już ponad 500 uczniów szkół ze wszystkich dzielnic Nowej Huty: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta. Honorowy Patronat nad projektem objęli: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchorwski, Malopolski Kurator Oświaty Andrzej Palczewski i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

 

Obecnie realizowany jest I etap projektu – przygotowanie do gry terenowej. W tym etapie uczestniczą uczniowie klas VI. Klasy V i IV biorą udział w samej grze.  Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu, należy obowiązkowo odwiedzić nowohucki oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na os. Słonecznym.


Poza tym można:
1. Wziąć udział w zajęciach edukacyjnych „Nowa Huta i my” w Akademii Żakowskiej – możliwość realizacji w terminie od 1 lutego do 14 marca 2013 r.

2. Spotkać się z ciekawymi ludźmi Nowej Huty – formę i czas trwania uzgadniają uczestnicy.


Do II etapu zakwalifikuje się 15 zespołów z klas VI, które udokumentują najbardziej zróżnicowane formy zrealizowanych spotkań oraz ich największą ilość. Uczniowie odwiedzają już oddział Muzeum Historycznego „Dzieje Nowej Huty”. Szczególnie popularne są środy, bo wejście jest za darmo. Oprócz tego pracownicy na okoliczność realizacji projektu przygotowali inną formę zwiedzania i zapoznania się z historią największej dzielnicy Krakowa.


II etap projektu to Gra terenowa, która odbędzie się 21 marca 2013 r. Start: przy Nowohuckim Centrum Kultury o godz. 10.30. Zakończenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 o godz. 14.00. Gra odbywać się będzie na terenie 25 osiedli nowohuckich. Za jej stronę merytoryczną odpowiada Stowarzyszenie „Szersze Horyzonty”. Każda grupa, która będzie startować w grze, musi zaprosić do uczestnictwa osobę niepełnosprawną ruchowo i właściwie się nią zaopiekować tak, by umożliwić jej udział w grze. Ten gest honorowany będzie dodatkowymi punktami. Laureatami zostają grupy, które uzyskają najlepsze wyniki w grze terenowej w obydwu kategoriach. 

 

Uroczysta Gala na zakończenie projektu odbędzie się 11 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 na osiedlu Słonecznym.

 

Autorzy projektu: Iwona Cichecka-Jusińska, Beata Roman-Pietras, Aleksandra Rzońca

Tutaj możecie śledzić aktualności dotyczące projektu.

 

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Wiadomości lokalne

Warto zobaczyć