Warszawa

Czym są fazy snu i jakie pełnią funkcje dla organizmu?

Czym są fazy snu i jakie pełnią funkcje dla organizmu?

Sen jest stanem fizjologicznym, podczas którego ludzki organizm najszybciej się regeneruje. Jest niezwykle ważny dla dobrej fizycznej i psychicznej kondycji zdrowotnej człowieka. Mimo iż w trakcie snu nie zauważa się reakcji na bodźce zewnętrzne, a ciało pozostaje w stanie spoczynku, układ nerwowy jest nadal aktywny. Właśnie wtedy obserwuje się pewną cykliczność zachodzących w nim zmian i procesów, które z kolei są zależne od faz i stadiów snu. Dowiedz się więcej o cyklu snu i jego wpływie na organizm człowieka!

 

Cykl snu — z jakich faz się składa?

 

Osoba dorosła, która chce się wyspać i zapewnić swojemu organizmowi optymalną dawkę snu w nocy, powinna spać od sześciu do dziewięciu godzin na dobę. W trakcie nocnego odpoczynku trwającego przykładowo 7,5 godziny, człowiek zapewnia sobie pięć pełnych cykli snu. Każdy z nich trwa około 90 minut. Podczas każdego takiego cyklu pojawia się faza NREM i faza REM. Aby obliczyć optymalną długość snu pod kątem swojego wieku, można zastosować przeznaczoną do tego celu proste w obsłudze narzędzie, jak jest kalkulator faz snu.

 

Czym jest faza NREM?

 

W trakcie trwania fazy NREM (non rapid eye movements) w mózgu następuje proces porządkowania i organizowania pamięci. Jest to także czas przeznaczony na oczyszczanie organizmu z nagromadzonych toksyn czy utrwalanie informacji zdobytych poprzedniego dnia. W tej fazie wyróżnić można trzy kluczowe stadia.

Pierwsze z nich, znane jako N1, jest najpłytsze. W tym stadium obserwuje się stopniowe rozluźnienie mięśni oraz większą aktywność fal theta. W trakcie stadium organizm jest najbardziej podatny na sygnały dobiegające z zewnątrz, które mogą zainicjować pełne wybudzenie. Na typ etapie może także wystąpić zryw mięśniowy lub uczucie spadania.

 

Drugie stadium, czyli N2, to czas dużego rozluźnienia mięśni. Serce spowalnia swoją pracę, a ośrodkowy układ nerwowy zmniejsza reaktywność na czynniki zewnętrzne, zabezpieczając się tym samym przed niepotrzebnym wybudzeniem.

Trzecie stadium (N3) to całkowite rozluźnienie mięśni i brak jakiegokolwiek ruchu gałek ocznych. Jest to początek snu głębokiego, który zapewnia organizmowi najlepsze warunki do efektywnego i jakościowego wypoczynku i regeneracji.

Na końcu fazy NREM pojawia się czwarte stadium (N4), a więc najgłębszy sen, w którym występuje najwięcej fal delta. Następnie ludzki organizm przechodzi do fazy REM.

 

Co się dzieje z człowiekiem w trakcie snu w fazie REM?

 

Faza REM (rapid eye movements — z szybkimi ruchami gałek ocznych) znana jest również jako sen paradoksalny lub szybki. To właśnie w tej fazie ludzie śnią. Ten etap służy porządkowaniu emocji oraz ich przetwarzaniu. Kojarzone zostają ze sobą wspomnienia i przemyślenia z ostatnich dni, a także dochodzi do ich połączenia ze wspomnieniami i emocjami z przeszłości. 

 

W fazie REM, oprócz szybkich ruchów gałek ocznych, rozpoznaje się również zwiększoną aktywność mózgu, nieregularne oddechy i zwiększoną częstotliwość skurczów mięśnia sercowego.

 

Faza REM występuje po fazie NREM, co tym samym kończy i zamyka cały cykl. Po nich dochodzi do chwilowego przebudzenia. Zazwyczaj jednak człowiek o nim nie pamięta, przez co ponownie zapada w sen i rozpoczyna się jego kolejny cykl. Jeśli jednak miałoby dojść do wybudzenia, to ten konkretny moment jest uznawany za najlepszy. Nie przerywa się bowiem fazy snu głębokiego, która najbardziej sprzyja regeneracji.

 

Znajomość faz snu ma ogromne znaczenie przy wyborze pory wybudzenia. Aby zwiększyć swoje szanse na obudzenie się wypoczętym i w pełni sił, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kalkulatora faz snu i ustalenie stałej pory na nocny wypoczynek. Będzie to miało pozytywny wpływ na ludzki organizm, a także na kompleksową regulację zegara biologicznego.

 

Źródła:

https://senamina.pl/kalkulator-snu/

http://212.87.236.17:8080/Content/6261/4_Gajda_Wanot_Biskupek-Wanot_Problemy.pdf

https://ruj.uj.edu.pl/entities/publication/ed6dc21e-7945-40ed-b7a7-8d154975e98c

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/bezsennosc/70378,fizjologia-snu

 

Informacje o leku:

Nazwa produktu leczniczego: Senamina, 12,5 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Doksylamina. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg doksylaminy wodorobursztynianu. Każda tabletka produktu leczniczego Senamina zawiera 50,0 mg mannitolu. Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym. Rowek dzielący jedynie ułatwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia, nie umożliwia podzielenia tabletki na równe dawki. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów, Polska. Informacja została przygotowana na podstawie ChPL. Senamina, 12,5 mg, tabletki powlekane zatwierdzonej 31.10.2022, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

 

OTC/16031/06/2024

 

Materiał sponsorowany

Przeczytaj również

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć