Warszawa

Jak otworzyć żłobek?

Jak otworzyć żłobek?

Żłobek to forma sprawowania opieki nad małymi dziećmi (od 20 tygodnia do 3 roku życia), w której ważne jest zapewnienie podopiecznym warunków zbliżonych do domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Przepisy prawa regulują, kto i na jakich warunkach może założyć żłobek, a także jakie wymogi musi spełniać lokal przeznaczony na taką działalność. Jak założyć żłobek i z jakimi przepisami powinna zapoznać się osoba, która chce prowadzić taką placówkę?

 

Kto może założyć żłobek?

 

Osoby, które zastanawiają się, jak założyć żłobek, powinny najpierw upewnić się, że mogą być właścicielem takiej placówki. Jednak jak się okazuje, prawo dopuszcza założenie żłobka przez różne podmioty, w tym:

 

  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne (np. spółkę z o.o., spółkę jawną, fundację);
  • instytucje publiczne (np. urząd, sąd, trybunał, NFZ, PAN);
  • jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty);
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Założenie żłobka przez osobę prawną wiąże się z obowiązkiem zarejestrowania np. spółki czy fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

W jakim lokalu można założyć żłobek?

 

Jak założyć żłobek? Pierwszym krokiem jest znalezienie lokalu, który spełni wszystkie wymogi socjalno-bytowe, sanitarne i przeciwpożarowe. Można w tym celu wybudować nowy budynek lub dostosować istniejący. W tym miejscu należy zapoznać się z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Osoba, która chce założyć taką placówkę, musi również uwzględnić:

 

  • Ustawę z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat trzech;
  • Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Niezbędne formalności związane z lokalem

 

Jak założyć żłobek, jeśli mamy już na oku odpowiedni lokal? Teraz trzeba udowodnić, że wybrane miejsce rzeczywiście nadaje się na taką placówkę. W tym celu trzeba zwrócić się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o wydanie pozytywnej opinii, która potwierdzi spełnienie wymagań przeciwpożarowych. Następnie należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Do wniosku trzeba dołączyć szereg załączników, w tym m.in. opis lokalu wraz z rysunkami, wyniki badań wody oraz protokoły dotyczące oświetlenia i wentylacji.

 

Jak założyć żłobek? Niezbędny wpis do rejestru

 

Prowadzenie żłobka znajduje się w katalogu działalności regulowanych i w związku z tym wymaga uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W tym celu należy zalogować się do modułu eWnioski na portalu Emp@tia i zarejestrować wniosek RKZ-1 w gminie właściwej dla miejsca prowadzenia żłobka. Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki, w tym m.in. decyzję Komendanta Powiatowego PSP oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Właściciel żłobka musi również pamiętać o przygotowaniu stosownej dokumentacji wewnętrznej - chodzi tutaj szczególnie o statut oraz regulamin organizacyjny.

 

Pomoc prawna w zakładaniu żłobka

 

Osoby, które chciałyby się dowiedzieć, jak założyć żłobek, mogą zwrócić się o profesjonalną pomoc do kancelarii prawnej. Usługi prawne w tym zakresie świadczy na przykład Kancelaria Prawa Gospodarczej i Oświatowego. Na stronie internetowej kancelarii: https://www.kpgio.pl/ można znaleźć wiele informacji dotyczących formalności związanych z założeniem żłobka.

 

Kancelaria zapewnia również kompleksowe wsparcie prawne przy zakładaniu takich placówek, dlatego w razie wątpliwości można skontaktować się przez e-mail (kancelaria@kpgio.pl) lub telefonicznie (+48 533 940 018). Osoby, które preferują kontakt osobisty, mogą udać się do siedziby kancelarii pod adresem ul. Szlak 20/7 w Krakowie.

 

Materiał sponsorowany

Przeczytaj również

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć