Warszawa

Prowadzenie księgowości przedszkoli. Czy to dziecinnie proste?

Prowadzenie księgowości przedszkoli. Czy to dziecinnie proste?

W zależności od wyboru formy organizacyjno-prawnej, przedszkole może być prowadzone pod:

 

 • jednoosobową działalnością gospodarczą,
 • spółką z o.o.,
 • fundacją/stowarzyszeniem.

 

Wybór formy determinuje sposób prowadzenia księgowości. W jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to księgowość uproszczona - książka przychodów i rozchodów, natomiast w spółce z o.o. i fundacji będzie to pełna księgowość.

Przedszkole w każdej z form organizacyjno-prawnych jest zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną wykonywane:

 

 • w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 • przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 

Jak natomiast wynika z art. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje m.in. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

 

Natomiast jest to odmienne w przypadku przepisów podatkowych, gdzie najkorzystniejsze przepisy zwalniające z podatku dotyczą fundacji, których celem statutowym jest działalność wpisującą się w dyspozycję art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. których celem statutowym jest np. działalność oświatowa.

 

Na czym polega prowadzenie przedszkola pod KPIR?

 

Prowadzenie uproszczonej księgowości przedszkola jest stosunkowo łatwe. W książce przychodów i rozchodów prezentuje się koszty i przychody jakie poniosła placówka.

 

Jeśli właściciel odbędzie kurs prowadzenia księgowości na KPIR może podjąć się samodzielnego jej rozliczania, natomiast poleca się jednak zlecenie tego zadania profesjonalnemu biuru rachunkowemu, które śledzi również zmieniające się przepisy w tym zakresie.

 

Prowadzenie ksiąg odbywa się na profesjonalnym programie księgowym płatnym lub darmowym.

 

Do obowiązków księgowych związanych z ta formą należą:

 

 • ewidencjonowanie wszystkich operacji związanych z działalnością tj. faktury zakupu, faktury sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP),
 • prowadzenie rozliczeń miesięcznych ZUS właściciela oraz jego pracowników,
 • zatrudnienie pracowników oraz prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R, VAT UE ( jeśli kupowane/sprzedawane były usługi z NIP zagranicznym) oraz zeznań rocznych PIT  przedsiębiorcy - właściciela przedszkola, rozliczenie rocznej deklaracji składki zdrowotnej przedsiębiorcy.

 

Właściciel przedszkola jest zobowiązany przygotowywać dla księgowości dokumentację księgową w postaci:

 

 • faktur zakupu,
 • faktur sprzedaży lub rachunków wystawianych dla rodziców dzieci za czesne (może być prowadzona ewidencja sprzedaży),
 • dane do zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.

 

Koszt tej księgowości jest tańszy niż prowadzenie księgowości na pełnych księgach. Różnica dochodzi nawet do dwukrotności stawki.

 

Na czym polega prowadzenie przedszkola na pełnej księgowości?

 

Prowadzenie pełnej księgowości przedszkola to skomplikowany proces księgowy, który najlepiej oddać w ręce wyspecjalizowanego biura rachunkowego. Tym różni się od księgowości uproszczonej, że każdy dokument księgowy jest weryfikowany z wyciągiem bankowym, aby wydać pełną transparentność wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących podmiotu. Ma to na celu przedstawienie rzetelnego wyniku finansowego podmiotu. 

 

Do obowiązków księgowych związanych z tą formą prowadzenia działalności należą m.in.:

 

 • ewidencjonowanie wszystkich operacji związanych z działalnością spółki tj. faktury zakupu, faktury sprzedaży, wyciągi bankowe czy raporty kasowe,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP),
 • prowadzenie rozliczeń ZUS właściciela oraz jego pracowników,
 • zatrudnienie pracowników oraz prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych np. za pracowników PIT-11, PIT-4R i inne , VAT/VAT UE oraz zeznań rocznych CIT.

 

Prowadzenie pełnej księgowości jest więc procesem skomplikowanym, wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz znajomości stale zmieniających się przepisów.

 

Za każdy rok prowadzonej działalności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/fundacja jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie finansowe, na które składa się:

 

 • bilans - stanowiący zestawienie składników majątku przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa),
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą, musi złożyć sprawozdanie finansowe do KRS. Takie sprawozdanie przygotowane przez księgowość  podpisuje zarówno księgowy i prezes przedszkola, i składa je do KRS. Tak złożone sprawozdanie jest dostępne do wglądu na stronie pod adresem domenowym ekrs.ms.gov.pl, po wpisaniu odpowiedniego numeru KRS.

 

Właściciel przedszkola zobowiązany jest przygotowywać dla księgowości dokumentację księgową w postaci:

 

 • faktur zakupu,
 • faktur sprzedaży lub rachunków wystawianych dla rodziców dzieci za czesne. Spotykane jest również prowadzenie ewidencji czesnego zamiast faktur, ale bez dokumentu księgowego kłopotliwe jest rozliczenie wpłat z wyciągu bankowego od rodziców gdyż często nie opisują poprawnie przelewów. Dlatego przygotowanie dokumentu księgowego dla tej sprzedaży jest najlepszym rozwiązaniem,
 • wyciągów bankowych dla każdego z kont bankowych w postaci pliku elektronicznego MT940 oraz PDF,
 • raport kasowy jeśli placówka dokonuje płatności gotówką,
 • przygotowanie poprawnych danych do zatrudnienia i wynagrodzeń dla pracowników.

 

Biuro księgowe, po zaksięgowaniu faktur i rozliczeniu wyciągu bankowego, może wyłapać ewentualne nieścisłości. Jeśli dokumentacja będzie przygotowana w sposób niekompletny lub przelewy będą błędnie wykonywane, mogą powstać pytania od księgowego w sprawie braków faktur, czy wyjaśnień do transakcji na wyciągu bankowym.

 

Bieżąca współpraca z biurem księgowym w tym zakresie na pewno wymaga pewnego uporządkowania i czasu ze strony administracji przedszkola lub właściciela. Natomiast w zamian daje bardzo rzetelny obraz sytuacji finansowej podmiotu gdyż prezentuje wszystkie przychody i koszty.

 

Jak podjąć decyzję, którą formę organizacyjno-prawną wybrać?

 

W celu podjęcia decyzji o wyborze formy działalności przedszkola oraz rodzaju księgowości warto skontaktować się ze specjalistą - doradcą księgowym lub podatkowym, aby rzetelnie przedstawił szanse i zagrożenia każdej z form i pomógł w wyborze optymalnego rozwiązania.

 

Podczas spotkania ze specjalistą poruszone zostaną między innymi następujące kwestie:

 

 • jaka odpowiedzialność wiąże się z wyborem danej formy prawnej i na jaką można sobie pozwolić?
 • jakie są korzyści i wady w poszczególnych formach prawnych prowadzenia przedszkola?
 • jaki czas można poświęcić na przygotowanie dokumentacji księgowej?
 • jaką posiada się wiedzę z tematów księgowych i ewentualnie ile czasu można poświęcić na jej zdobycie i bieżące aktualizowanie?
 • jest koszt księgowości można ponieść miesięcznie?
 • czy samodzielnie można poradzić sobie założeniu i zamknięci firmy?

 

Profesjonalna firma od prowadzenia księgowości przedszkoli

 

Krajowa Kancelaria Rachunkowa, jako profesjonalne biuro księgowe, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów edukacyjnych. Jej oferta jest skierowana między innymi także do przedszkoli. Na oficjalnej stronie biura można znaleźć m.in. takie usługi, jak:

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji można:

 • udać się do kancelarii osobiście (ul. Szlak 20/14, 31-153 Kraków)
 • skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego na stronie kkr.tax
 • napisać wiadomość na adres biuro@kkr.tax
 • porozmawiać przez telefon, dzwoniąc pod numer: +48 12 312 05 65 lub +48 698 545 433

 

 

Materiał sponsorowany

Przeczytaj również

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć