Kraków

IV Neurobiologiczna Konferencja Naukowa - Neurobiologiczne uwarunkowania diagnozy i terapii

IV Neurobiologiczna Konferencja Naukowa - Neurobiologiczne uwarunkowania diagnozy i terapii

To już IV edycja Neurobiologicznej Konferencji Naukowej. Poprzednie odbyły się w 2014, 2015 i 2016 roku. Były to konferencje z udziałem zagranicznych i polskich wybitnych naukowców m.in. Manfreda Spitzera i Jerzego Vetulaniego.


Celem kolejnej już konferencji organizowanej przez Katedrę Logopedii i Zaburzeń Komunikacji pod Kierunkiem prof.zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej-Rożek w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jest spotkanie badaczy z różnych środowisk: logopedów, terapeutów, lekarzy, rehabilitantów oraz nauczycieli i dyskusja nad najistotniejszymi kwestiami współczesnego diagnozowania, stymulacji i terapii dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Pragniemy, aby była to okazja do ukazania wspólnych obszarów badań, spojrzenia na zagadnienia związane z rozwojem normatywnym, zakłóconym i zaburzonym z różnych perspektyw oraz przekazanie szerokiej wiedzy na temat diagnozy i terapii w aspekcie neurobiologicznym.

 

 

Konferencja odbędzie się w piątek 15 listopada, oraz sobotę 16 listopada.

 

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Aula Wincentego Danka, ul. Podchorążych 2


Współczesna wiedza czerpana z neuronauk staje się podstawą oddziaływań terapeutycznych. Wyniki najnowszych badań warunkują techniki dobierane adekwatnie do potrzeb pacjenta, są związane zarówno z występującym u niego zaburzeniem, jak i specyficznymi w indywidualnym przypadku potrzebami, muszą zatem być oparte na wnikliwej wieloaspektowej diagnozie.
Logopedia jest nauką interdyscyplinarną, w trosce o wysoki poziom terapii konieczne jest dotarcie z najnowszą wiedzą z poszczególnych dziedzin do szerokiego grona odbiorców. Umożliwi to wnikliwą diagnozę  i bardzo precyzyjne programowanie terapii.


Zaproponowany temat konferencji, w dobie wzrastającej liczby zaburzeń komunikacji, powinien stać się inspiracją do prezentacji dociekań badaczy wielu dyscyplin naukowych, m.in. medycyny, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki i logopedii, badaczy i praktyków z wielu ośrodków naukowych w Polsce. 
Ze względu na dobro osób dotkniętych zaburzeniami, pragniemy zwrócić uwagę na badania związane z neuroplastycznością, propagować wiedzę na temat jej mechanizmów, rangi i odpowiedzialności  terapeuty. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas wykłady wielu znakomitych prelegentów staną się inspiracją do wspólnych rozważań i dyskusji, pogłębią wiedzę neurobiologiczną, by można było z niej skorzystać w diagnozie i terapii.


Komitet Naukowy:

Przewodnicząca:
prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Członkowie:
prof. nadzw. dr hab. Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański
dr hab. prof.UG Kaczorowska-Bray, Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UP Marta Korendo, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. prof. UW Anita Lorenc, Uniwersytet Warszawski
prof. nadzw. dr hab. Alina Maciejewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski, Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Maciej Modrzejewski, Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie
prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. prof UP Zdzisława Orłowska-Popek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. prof. UJ Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Komitet Organizacyjny:
dr hab. prof. UP Marta Korendo – przewodnicząca
dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń – sekretarz
dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek
dr Ewa Bielenda-Mazur

 

MIEJSCE OBRAD
Konferencja odbędzie się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Audytorium Wincentego Danka
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2

 

PIĄTEK, 15 listopada 2019 r.

 

9:00-9:30  Rejestracja uczestników
9:30-9.45  Otwarcie konferencji

 

I SESJA
10:00-10:45 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Uniwersytet Gdański, Problemy w komunikowaniu się osób w okresie późnej dorosłości w ocenie seniorów
10:45-11:30 dr hab. prof. UW Anita Lorenc, Uniwersytet Warszawski, Najnowsze badania dotyczące analizy fonetycznej i akustycznej
11:30-12.00 doc. dr hab. n. med. Dorota Pawlik, Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Neonatologii, Powikłania wcześniactwa – centralny system nerwowy
12.00-12:30 dr n. med. Jerzy Barycki, Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Nowe spojrzenie na funkcjonowanie mózgu związane z poznawaniem roli mikrobiomu
12:30-12:45 Dyskusja
12:45-13:00 Przerwa kawowa

 

II SESJA
13:00-13:30 dr hab. prof. UJ Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński, By nie brakło słów…, czyli rzecz o rozwijaniu kompetencji leksykalnej w polszczyźnie
13.30-14.00 dr Anna Romaniuk, Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne w Warszawie, Dietetyczne wsparcie  rozwoju dzieci ze spektrum Autyzmu
14.00-14.30 dr Krystyna Rymarczyk, Uniwersytet SWPS, Czynniki wpływające na rozwój mózgu dziecka
14.30-14.45 dyskusja
14.45-15.45 przerwa obiadowa

 

III SESJA
15.45-16.15 prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Neurobiologiczne, logopedyczne i psychologiczne aspekty terapii osób w późnym wieku senioralnym
16.15 -16.45 mgr Alina Smyczek, AAC jako strategia podnoszenia jakości życia osób z ograniczeniami w porozumiewaniu się za pomocą mowy
16.45-17.15 mgr Marta Karwot-Pięta, Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek w Krakowie, Fizjomed Centrum Osteopatii i Fizjoterapii w Krakowie, Wcześniak- dziecko z ryzyka zaburzeń karmienia
17.15-17.45 dr hab. prof. UP Marta Korendo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Czas – neurobiologia, kultura, język, fizyka...a terapia
17.45-18.00 dyskusja
 
SOBOTA, 16 listopada 2019 r.


I SESJA
9.00-9.30 dr n.med. Dorota Żmuda, Specjalistyczny gabinet ortodontyczny, Terapia ustno-twarzowa i leczenie stomatologiczne jako istotny element wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
9.30-10.00 dr Maria Weker, APS Warszawa, Efektywność stosowania technik neuromodulacyjnych w terapii zaburzeń językowych
10.00-10.30 dr Małgorzata Gut, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyskalkulia, jej przyczyny i skutki oraz propozycje metod terapii
10.30 -11.00 dr Magdalena Peterek, Tarnowska Szkoła Wyższa, Znaczenie rytmu, melodii i intonacji w rozwoju komunikacji językowej dziecka przedwcześnie urodzonego
11.00-11.30 mgr rehabilitacji Paweł Wiktor, PSONI Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowym Targu, TIMP Test of Infant Motor Performance. Wprowadzenie do skali oceny motorycznej niemowląt
11.30 -12.00 mgr rehabilitacji Iwona Opach, Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Neonatologii, Powikłania wcześniactwa – układ oddechowy i pokarmowy   
12.00-12.15 dyskusja
12.15-12.40 przerwa kawowa

 

II SESJA
12.40–13.10 dr Joanna Chłądzyńska, „Smok Wawelski” Gabinet Logopedyczny w Kielcach, Komunikowanie się dzieci z autyzmem za pomocą pisma
13.10-13.40 dr Katarzyna Sedivy-Mączka, mgr Małgorzata Kuśnierz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Dostosowanie Manualnego Torowania Głosek do potrzeb dziecka w terapii
13.40-14.10 dr Anna Siudak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Neurobiologiczne uwarunkowania terapii afazji u osób dorosłych
14.10 – 14.40 dr Dorota Konieczna, Ośrodek Logopedyczny Gnoseo Tarnów, Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w sytuacji złożonych problemów rozwojowych
14.40-15.00 dyskusja

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE OBRAD

 

Więcej informacji na stronie: https://nkn.up.krakow.pl

 

 

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Wiadomości lokalne

Warto zobaczyć