Kraków

Kolejny etap remontu rozpoczęty!

Kolejny etap remontu rozpoczęty!

Wymiana sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, zakup wyposażenia niezbędnego do modernizacji górnej mechaniki sceny oraz innego niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej wyposażenia. W Teatrze Groteska rozpoczął się kolejny etap remontu.

 


Wraz z zakończeniem sezonu artystycznego 2017/2018 w Grotesce rozpoczął się kolejny etap remontu w ramach projektu pn „Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie – etap IV –końcowy” działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Prace dotyczą zakupu trwałego wyposażenia, sprzętu do realizacji i eksploatacji przedstawień teatralnych oraz prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej dla różnych grup odbiorców.


„Po wymianie widowni przyszedł czas na wymianę sprzętu niezbędnego do realizacji codziennych spektakli. Jeśli chcemy, by Widzowie nadal licznie do nas przybywali, musimy sprostać ich wymaganiom. Stąd też kolejny etap modernizacji i całkowita wymiana sprzętu scenicznego. Dzięki niemu będziemy mogli realizować przedstawienia na jeszcze większym poziomie jednocześnie dając naszej publiczności możliwość uczestnictwa w fantastycznych widowiskach.” – mówi Dyrektor Teatru, Adolf Weltschek.

 

 

Wymianie ulegnie całkowite wyposażenie sceniczne. W ramach remontu planowany jest bowiem zakup nowoczesnego sprzętu, który umożliwi prowadzenie działalności kulturalnej. Wymieniony zostanie sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy oraz multimedialny, który dzięki mobilności, w zależności od zapotrzebowania będzie używany zarówno na Sali Teatralnej, jak i Kopułowej oraz przy organizowanych przez Teatr imprezach zewnętrznych takich jak np. Parada Smoków. Zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do modernizacji górnej mechaniki sceny teatralnej, okotarowanie, wyposażenie sali edukacyjnej, sprzęt i narzędzia do produkcji spektakli i projektów edukacyjnych oraz wyposażenie związane z działalnością edukacyjną.


Wartość projektu to prawie 6 000 000 zł. Wysokość dotacji unijnych wynosi 4 144 600 zł. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków.
Realizacja projektu nie będzie miała wpływu na terminowe rozpoczęcie nowego sezonu artystycznego. Zakończenie prac planowane jest na początek września.

 

 

 

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Wiadomości lokalne

Warto zobaczyć