Warszawa

Co zawiera umowa kredytowa?

Co zawiera umowa kredytowa?

Zaciągnięcie kredytu to poważny krok, którego nie należy podejmować pochopnie. Każdy klient decydujący się na zobowiązanie w formie wsparcia finansowego ze strony banku musi podpisać odpowiednią umowę. Co zawiera umowa kredytowa i na co należy zwrócić szczególną uwagę?

 

Czym jest umowa kredytowa?

 

Na rynku dostępne są różne rodzaje zobowiązań, w tym kredyty hipoteczne, konsumpcyjne i konsolidacyjne. Decyzja o zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania powinna być poprzedzona dokładnym zapoznaniem się z warunkami kredytu.

 

Przydatne okazuje się również porównanie ofert poszczególnych banków. Może do tego posłużyć ranking Bankier SMART uwzględniający m.in. RRSO, oprocentowanie nominalne i inne elementy, które składają się na całkowity koszt kredytu.

 

Zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania wiąże się z podpisaniem pisemnej umowy. Określa ona warunki udostępniania przez bank (kredytodawcę) danej sumy pieniędzy jego klientowi (kredytobiorcy).

 

Umowa kredytowa stanowi dla klienta banku zobowiązanie zwrotu określonej sumy pieniędzy w konkretnym terminie. Suma ta jest powiększona o prowizję oraz odsetki naliczane przez wierzyciela. Definicję umowy kredytowej określa Prawo Bankowe.

 

Kredyt bardzo często jest zobowiązaniem na kilka, a nawet kilkadziesiąt lat. W związku z tym klient powinien mieć pełną świadomość zapisów znajdujących się w umowie, tzn. rozumieć je i zdawać sobie sprawę z ich konsekwencji. Warto więc wiedzieć, z czego dokładnie składa się umowa kredytowa i co oznaczają jej poszczególne elementy.

 

Co więcej, należy mieć na uwadze, że bank powinien dostarczyć klientowi umowę wcześniej, jeszcze przed jej podpisaniem. Potencjalny kredytobiorca musi mieć bowiem czas, aby dokładnie zapoznać się z jej warunkami oraz ewentualnie skonsultować zawartość dokumentu z prawnikiem.

 

Takie działanie pomoże zapobiec wszelkim przeoczeniom czy błędnej interpretacji umowy na niekorzyść klienta banku, co może mieć swoje konsekwencje przez długie lata od podpisania dokumentu.

 

Umowa kredytowa – co zawiera?

 

Umowy kredytowe mogą różnić się szczegółowymi zapisami m.in. ze względu na rodzaj zaciąganego kredytu. Istnieje jednak szereg elementów wspólnych, które obowiązkowo powinny znaleźć się w każdej umowie. Warto upewnić się, czy wszelkie powinności zarówno dłużnika, jak i wierzyciela są określone jak najprecyzyjniej.

 

Podstawowym elementem umowy są szczegółowe dane kredytobiorcy oraz podmiotu udzielającego kredyt. Mowa tu o takich kwestiach jak imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL oraz adres zameldowania w przypadku klienta banku.

Jeśli chodzi o dane wierzyciela, są to pełna nazwa banku, określony oddział, numer NIP, a także dane przedstawicieli osoby prawnej (instytucji). Niezbędną częścią umowy jest również data i miejsce jej podpisania.

 

W umowie kredytowej znajdują się także wszelkie zapiski bezpośrednio dotyczące zobowiązania. Mowa tu o kwocie oraz walucie kredytu (w przypadku obcej waluty należy uwzględnić też znaleźć kurs i zasady jego przeliczania), jego rodzaju oraz celu (cel nie dotyczy kredytu gotówkowego). Ponadto niebagatelne znaczenie ma okres kredytowania, a także data i sposób przyznania zobowiązania kredytobiorcy (jednorazowo bądź w transzach).

 

Co więcej, w umowie kredytowej nie może zabraknąć jasno określonego całkowitego kosztu kredytu. Składają się na niego prowizja, marża banku, oprocentowanie oraz opłaty za wszelkie usługi dodatkowe (np. ubezpieczenie zobowiązania), a także tzw. opłata przygotowawcza.

 

Umowa powinna również uwzględniać zasady wszelkich zmian, w tym zmian w umowie czy zmiany opłat oraz oprocentowania. Bardzo ważne z perspektywy kredytobiorcy jest także uwzględnienie dokładnego harmonogramu spłaty rat oraz sposobu naliczania odsetek.

 

Ponadto każda umowa kredytowa powinna zawierać informacje na temat rodzaju zabezpieczenia kredytu, zasad przetwarzania przez bank danych osobowych i kroków podejmowanych w razie wystąpienia ewentualnych sporów.

Oczywiście w dokumencie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą muszą znaleźć się także warunki określające postępowanie w razie wcześniejszej spłaty zobowiązania oraz w przypadku braku spłaty rat.

 

Elementy charakterystyczne dla danego typu kredytu

 

Jak zostało już wspomniane, poszczególne umowy kredytowe różnią się w zależności od rodzaju kredytu. Na jakie kwestie warto zwrócić uwagę w przypadku konkretnego typu zobowiązania?

 

Kredyt gotówkowy

 

Kredyt gotówkowy jest jednym z rodzajów kredytu konsumpcyjnego, na który najczęściej decydują się klienci banków. Ze względu na to, że pozyskane za jego pośrednictwem środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, umowa nie określa przeznaczenia kredytu.

 

W tym przypadku kluczową rolę odgrywają więc wszelkie podstawowe zapiski, takie jak kwota zobowiązania, jego koszty czy rodzaj (stałe lub zmienne) i sposób naliczania oprocentowania.

 

Kredyt hipoteczny

 

Kredyt hipoteczny jest poważnym zobowiązaniem długoterminowym, które zaciąga się w celu zakupu lub budowy nieruchomości, a także rozbudowy bądź remontu czy zakupu działki. Informację na ten temat musi uwzględniać umowa.

Ze względu na jego specyficzny charakter umowa musi określać także sposób wypłaty środków finansowych. W przypadku budowy domu bank wypłaca kredytobiorcy partie zobowiązania, czyli transze. Warunkiem wypłaty jest wówczas udokumentowanie poszczególnych etapów prac.

 

Niebagatelne znaczenie mają również dokładne warunki wypłaty zobowiązania. Wśród nich wymienia się m.in. podpisanie aktu notarialnego i wkład własny. Podpisanie umowy nie jest więc jednoznaczne z natychmiastowym wypłaceniem środków finansowych kredytobiorcy.

 

Kredyt konsolidacyjny

 

Kredyt konsolidacyjny jest natomiast zobowiązaniem zaciąganym w celu spłaty innych pożyczek i kredytów połączonych w jeden dług. Wiąże się to z uwzględnieniem w umowie kredytowej dodatkowych elementów.

Jest to m.in. wyszczególnienie wszystkich zobowiązań, które ulegają konsolidacji. Dokument jest jeszcze bardziej złożony w przypadku konsolidacji pod hipotekę, czyli zabezpieczenia banku w postaci nieruchomości należącej do kredytobiorcy.

 

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć