Warszawa

Czy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie na dziecko?

Czy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie na dziecko?

Czy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie na dziecko? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz dzisiaj w naszym artykule. Wielu pracujących rodziców korzysta z możliwości uzyskania zwolnienia lekarskiego na dziecko, które choruje. 

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązek opieki nad chorym dzieckiem jest wystarczającym usprawiedliwieniem nieobecności w pracy pod warunkiem, że rodzic-pracownik udokumentuje tę konieczność stosownym zaświadczeniem lekarskim oraz dopełni formalności u pracodawcy i w ZUS-ie. Komu przysługują uprawnienia, które pozwalają skorzystać ze zwolnienia na dziecko? Jak długo może trwać opieka nad chorym dzieckiem i czy można otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie? Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się więcej!

 

 

Czy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie na dziecko, czyli kiedy można je dostać?

 

W sytuacji kiedy zastanawiasz się, czy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie na dziecko, wystarczy zajrzeć do przepisów. Według ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa zwolnienie lekarskie na dziecko własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie, które zachoruje, może uzyskać osoba sprawująca nad nim opiekę. Może to być zarówno matka dziecka, jak i jego ojciec, a nawet małżonek jego rodzica – chyba że w gospodarstwie domowym znajduje się osoba, która np. nie pracuje i może zająć się chorującym dzieckiem. Istotne jest jednak to, że aby otrzymywać zasiłek opiekuńczy, osoba, która chce wziąć chorobowe na dziecko musi być ubezpieczona. Jest to ważne jeśli absencja w miejscu pracy ma zostać usprawiedliwiona i opiekun chce pobierać z tego tytułu zasiłek opiekuńczy. Może to być zarówno pracownik zatrudniony na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie lub osoba prowadząca działalność gospodarczą pod warunkiem, że opłaca ona dobrowolną składkę chorobową. Nie ma możliwości, aby L4 na opiekę nad chorym dzieckiem otrzymały jednocześnie dwie osoby, chyba, że u jednego z opiekunów w tym samym czasie, kiedy zachorowało dziecko, stwierdzono niezdolność do pracy, która uniemożliwia mu właściwe zajęcie się chorą pociechą. Wówczas drugi opiekun może uzyskać zwolnienie lekarskie na dziecko, które wiąże się z wypłacaniem zasiłku w wysokości 80% podstawy już od pierwszego dnia. Co ważne, pracodawca nie może zakazać pracownikowi opieki nad chorym dzieckiem, jednak wskazane jest niezwłoczne poinformowanie go o takiej konieczności.

 

Jak długo można sprawować opiekę nad chorym dzieckiem?

 

Wymiar sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w ramach zwolnienia lekarskiego na dziecko jest z góry określony przepisami, które uwzględniają przede wszystkim wiek małoletniego. Na tej podstawie rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze 14 lat, mają prawo korzystać z maksymalnie 60 dni przeznaczonych na opiekę – niezależnie od tego ile dzieci posiadają. Natomiast jeśli dziecko ma ukończone 14 lat, wtedy rodzic może zajmować się nim w ramach chorobowego na dziecko tylko przez 14 dni w roku. Inaczej jest w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Nawet jeśli mają ukończone 14 lat, a nie osiągnęły jeszcze pełnoletności, ich rodzic lub opiekun może korzystać z zasiłku opiekuńczego przez 30 dni w roku kalendarzowym. Co ważne, w przypadku przekroczenia limitu przysługujących dni na opiekę nad dzieckiem, wypłacanie świadczenia zostanie wstrzymane, a nieobecność w miejscu pracy będzie potraktowana jako nieusprawiedliwiona, co wiąże się nie tylko z brakiem wynagrodzenia za ten okres, ale również z ryzykiem wypowiedzenia stosunku pracy. Należy również pamiętać, że ubezpieczony pracownik może skorzystać z 14-dniowego prawa do opieki nie tylko nad dzieckiem, ale również nad innym chorym członkiem rodziny, np. matką.

 

Jakie dokumenty do zasiłku opiekuńczego należy złożyć?

 

W przypadku kiedy pracujący rodzic chce uzyskać zwolnienie lekarskie na dziecko, powinien zgłosić się w tej sprawie do lekarza, który potwierdzi konieczność osobistego zajmowania się małoletnim, wydając stosowne zaświadczenie, które zostanie automatycznie wysłane do informacji pracodawcy. Wówczas pracodawca powinien dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie płatnika składek ZUS (Z-3). Dodatkowo, aby otrzymać świadczenie, pracownik musi przesłać do ZUS-u lub bezpośrednio do pracodawcy wniosek o numerze Z-15a, w którym zawrze informacje o terminie, za który chce otrzymać przysługujący zasiłek, dokładne dane dziecka, którym będzie się opiekować w czasie choroby oraz inne ważne informacje mogące pomóc w ustaleniu, czy przysługuje mu zasiłek. Wśród nich można wyróżnić oświadczenie mówiące o tym, że oprócz ubezpieczonego nie istnieją inni członkowie rodziny, którzy mogą zajmować się dzieckiem, a także informacje o tym, czy ubezpieczony wykonuje pracę w systemie zmianowym, czy w przypadku dziecka w wieku powyżej 14 lat znajduje się ono w tym samym gospodarstwie domowym oraz czy w ostatnim roku nastąpiła zmiana płatnika składek. 

 

Czy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie na dziecko w trakcie urlopu?

 

Czy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie na dziecko w czasie, kiedy przebywasz na urlopie? Może zdarzyć się, że podczas Twojego urlopu wypoczynkowego, dziecko nagle zachoruje. Nie każdy wie, że wtedy przysługuje możliwość wzięcia zwolnienia lekarskiego na dziecko, ale pracownik nie może formalnie przerwać trwającego urlopu i zawnioskować o udzielenie zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności zaopiekowania się chorym dzieckiem. W tym czasie zachowuje tylko prawo do wynagrodzenia z tytułu urlopu, chyba, że jest to urlop bezpłatny lub wychowawczy, za które nie otrzymuje się świadczenia.

 

Kiedy można utracić prawo do otrzymywania zasiłku opiekuńczego?

 

Osoba, która otrzymała zwolnienie lekarskie na dziecko, może utracić prawo do korzystania z zasiłku opiekuńczego w sytuacji, kiedy wykorzystuje je niezgodnie z jego przeznaczeniem, a więc, gdy nie zajmuje się chorym dzieckiem, lecz np. pracuje zarobkowo. Zasiłek opiekuńczy związany ze zwolnieniem na dziecko nie przysługuje także jeśli w tym samym gospodarstwie domowym znajduje się osoba, która może sprawować nad nim opiekę. Należy pamiętać, że opieka nad chorym dzieckiem może stać się przedmiotem kontroli ze strony ZUS-u, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pracownik będzie zobowiązany do zwrócenia wcześniej otrzymanych świadczeń wraz z należnymi odsetkami. Dlatego ważne jest, aby rozsądnie korzystać z przywileju, jakim jest chorobowe na dziecko i związana z nim możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego. Warto nadmienić, że zasiłek ten nie przysługuje osobom, które zostały tymczasowo aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności w więzieniu, utraciły ubezpieczenie chorobowe lub korzystają z prawa do wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy popartej zwolnieniem lekarskim.

 

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć