Poznań

  • ul. Obronna 7A,
    60-288 Poznań
  • tel. 061 861 43 30
Art And Music zajmując się muzyką, kulturą i sztuką, a zwłaszcza edukacją kulturalną dzieci i młodzieży działa na terenie Wielkopolski od 2005 roku.
Chcąc umożliwić łatwiejszy dostęp do sztuki w szkołach i przedszkolach proponuje cykl comiesięcznych spotkań słowno- muzycznych.
Klub Małego Muzyka - 30 minutowe audycje przygotowane dla dzieci przedszkolnych oraz klas początkowych szkoły podstawowej.
Sztukoteka - 45 minutowe spotkania kierowane do klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
Obok głównej działalności firmy – koncertów edukacyjnych, organizuje różnego typu animacje dla dzieci: mikołajki, baliki karnawałowe, dni dziecka, festyny rodzinne oraz urodzinki.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć