Poznań

  • ul. św. Marcin 80/82 ap. 56
    61-809 Poznań
  • tel. 061 853 71 07
Pro Sinfonika to młodzieżowy ruch miłośników muzyki w Poznaniu.
Celem ruchu jest:
- podnoszenie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży przez przystosowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
- wdrożenie nowych form wychowawczych poprzez muzykę w celu utrwalenia oddziaływania kompleksu muzyki klasycznej
- wychowywanie dzieci i młodzieży pośród wartości kultury śródziemnomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki klasycznej
- kształtowanie wyobraźni muzycznej i kształtowanie wyższych potrzeb wysublimowanej kultury duchowej
- poznanie najwartościowszych dzieł muzyki klasycznej i współczesnej
- kształtowanie europejskich manier, znajomości rzeczy muzycznej, umiejętności przeżyć w zbiorowości i odpowiedzialności
- tworzenie zwyczajów i obrzędowości dot. muzyki i spraw około muzycznych

Koncerty, spotkania muzyczne, warsztaty, festiwale, festyny - oto domena działań Pro Sinfoniki. Oparta jest na czterech zasadach: dobrowolności uczestnictwa, kształtowania najwyższego poziomu artystycznego i organizacyjnego, samorządności i niezmienności pryncypiów artystycznych i organizacyjnych.

Ruch Pro Sinfonika, pod względem organizacyjnym dzieli się na: Grupy Kolorowych Nutek (przy przedszkolach), Koła Młodych Melomanów (przy szkołach podstawowych), kluby (gimnazja i szkoły ponadgimnazialne).

Pro Sinfonika zrzesza rocznie około 3000 osób w około 100 jednostkach organizacyjnych. Składka roczna wynosi 85 zł (płatna we wrześniu).

W zamian, członek Pro Sinfoniki uczestniczy w wybranych (w zależności od wieku) cyklach koncertowych, spotkaniach klubowych, turniejach muzycznych, otrzymuje wydawnictwa, może być członkiem zespołu artystycznego (chóru, orkiestry, teatru muzycznego). Cykle koncertowe są następujące: Różowe, Żółte, Tęczowe, Zielone, Niebieskie, Błękitne i Amarantowe (w zależności od stopnia posiadanej kompetencji i wieku).

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Przeczytaj również

Warto zobaczyć