Poznań

Stowarzyszenie Zielona Grupa powstało by realizować jeden cel:

 

Chcemy zostawić ten świat nieco lepszym niż go zastaliśmy

 

Naszym zadaniem nie jest zorganizowanie taniej zielonej szkoły, wycieczki zimowiska czy obozu bądź kolonii. Chcemy przekazać dzieciom i młodzieży pasję poznawania świata, postawy otwartości i pozytywności, chęci rozwoju i świadomości obywatelskiej. Ponieważ wiemy, że to oni są naszą przyszłością.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • organizację zielonych szkół, wycieczek i spotkań integracyjnych
  • festynów
  • warsztatów, konferencji
  • tworzenie materiałów edukacyjnych
  • realizację innych projektów

 

Wiemy jak wielką odpowiedzialnością jest wspieranie wychowania młodego człowieka, ale wiemy również że jest to jedna z najważniejszych rzeczy. Dlatego też wszystkie nasze działania są przemyślane i skierowane na realizację wyznaczonego celu – jakim jest pozostawienie tego świata nieco lepszego.

 

Stowarzyszenie Zielona Grupa to zespół ludzi bardzo aktywnych. Od kilkunastu już lat zajmuje się pracą z młodzieżą – czy to jako nauczyciele, wolontariusze i pracownicy w organizacjach pozarządowych bądź jako uczestnicy różnego rodzaju projektów. Wiemy że uczyć można tylko w działaniu, dlatego program jaki proponujemy zawiera głównie gry, zabawy – dostosowane do wieku i potrzeb naszych odbiorców.

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć