Poznań

Oferty dla dzieci » Edukacja - Gimnazja niepubliczne

Prywatne Szkoły Mieszko w Poznaniu

Szkoły Mieszko

• posiadają uprawnienia szkoły publicznej,
•  realizuje program MEN poszerzony o szereg zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

 

Motywem przewodnim Kampusu Mieszko, na który składają się szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I jest sentencja homines hominibus ("ludzie ludziom"), która ukierunkowuje działalność kadry naukowo-dydaktycznej na służenie interesom społeczeństwa i realizację jego potrzeb edukacyjnych.

 

Pracę w naszej szkole będziemy opierać na takich wartościach jak: wiedza, odpowiedzialność, kreatywność, uczciwość, sprawiedliwość i przyjaźń. Umożliwiając wszystkim członkom naszej społeczności realizację własnych pragnień oraz zainteresowań. Łacińskie słowo "educare" tłumaczone jako wyciągać, wydobywać zamyka w swoim brzmieniu istotę naszego działania.
 

W naszej pracy:
uczymy twórczego działania w samodzielnym życiu, rozwijamy indywidualne talenty i umiejętności, wspieramy słabszych.
 

Działamy po to, by:
nasi uczniowie zdobywali wiedzę oraz umiejętności niezbędne w dalszej edukacji i w przyszłym samodzielnym życiu, rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania, nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy, szkoła cieszyła się uznaniem środowiska, była przyjazna i bezpieczna.

 

W czasach globalizacji, likwidacji małych szkół i włączenia ich w struktury dużych placówek dydaktyczno-wychowawczych, nasza oferta staje się atrakcyjna z wielu względów. Proponujemy szkołę nowoczesną, z mało licznymi klasami, przyjazną i w pełni autonomiczną, zapewniającą naszym uczniom szeroko pojęte bezpieczeństwo.

 

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Przeczytaj również

Warto zobaczyć