Poznań

Oferty dla dzieci » Fundacje i stowarzyszenia - Fundacje

Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki ARS

 • ul. Nowowiejskiego 15/15a,
  61-732 Poznań
 • tel. 61 855 25 45
 • Strona WWW »

Przedmiot działalności Fundacji ARS

 

 • Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS zainaugurowała działalność 16 grudnia 2003 roku. Jej pomysłodawcą i założycielem jest Piotr Zyznawski. Statutowym celem Fundacji jest rozwój kulturalno - oświatowy społeczeństwa miasta Poznania, a w szcze-gólności dzieci imłodzieży.
 • Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
 • Promocja w kraju i za granicą, osiągnięć miasta Poznania i Wielkopolski w zakresie kultury i sztuki.
 • Promocja w kraju i za granicą, osiągnięć miasta Poznania i Wielkopolski w zakresie kultury i sztuki.
 • Utrwalanie, ochrona i rozwój lokalnych tradycji kulturalnych związanych z miastem Poznaniem oraz z Wielkopolską.
 • Propagowanie rozwoju intelektualnego społeczeństwa.
 • Kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo.
 • Rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej.
 • Popieranie i promocja wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości muzycznej oraz twórczości w zakresie malarstwa i rzeźby.
 • Popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej.
 • Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 • Promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki.
 • Ochrona dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Propagowanie działalności w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
 • Propagowanie programów rewitalizacji zabytkowych zespołów architektoniczno urbanistycznych szczególnie cennych z punktu widzenia dziedzictwa narodowego.
 • Propagowanie i rozwój programów kulturalnych zgodnych z celami wytyczonymi przez organizacje międzynarodowe oraz Unię Europejską.
Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć