Warszawa

Recenzja książki:

Opowieści z zaczarowanego lasu. PIGMEJE

Opowieści z zaczarowanego lasu. PIGMEJE

Nathaniel Hawthorne
od 8 do 14 lat
PATRONAT

Podróż do Zaczarowanego lasu

Zaczarowany las - to przestrzeń do której zaprasza nas Nathaniel Hawthorne w swojej interpretacji mitów greckich. Tym razem poznajemy historię olbrzyma Anteusza oraz jego współbraci - Pigmejów, ludu o niewielkim wzroście. Braterstwo to, choć wydawałoby się zupełnie niemożliwe, zrodzone zostało z tej samej matki - matki Ziemi. I jako takie uznane zostało za ważne, pomimo znacznych różnic.

 

Przedziwna to relacja, pozbawiona wrogości, przepełniona wzajemną akceptacją, choć nie bez cienia wyższości w myśleniu o własnym losie. Stabilność codzienności polega na wzajemnej symbiozie - Anteusz kochając swoich braci ochrania ich i pomaga, choć zdarza się im umniejszać jego działanie. Pigmeje natomiast zawsze widzą swoją rolę w towarzyszeniu samotnemu, ze względu na swą posturę, olbrzymowi. Nie zakłócany niczym porządek istnienia tworzy atmosferę spokoju, celowości, trwania. Porządek ten zostaje jednak zburzony wraz z wtargnięciem weń przybysza - Herkulesa - o rozmiarach i sile przewyższających Pigmejów, a równających się możliwościom Anteusza. Zrodzony z Matki Ziemi olbrzym nie boi się jednak przeciwnika, gdyż moc jego siły bierze się właśnie ze wsparcia swej rodzicielki. Rozpoznając w Herkulesie nie gościa, lecz wroga wdaje się z nim w walkę, która niesie ze sobą śmierć i zniszczenie. O, wielka siło, która zawodzisz w niespodziewany sposób! Pycho, która prowadzisz donikąd! Śledząc walkę możemy dostrzec jak to, co silne, staje się słabe, a to, co słabe może zwyciężyć, w sposób zaskakujący.

 

Nathaniel Hawthorne w sposób czytelny i zrozumiały prowadzi czytelnika przez mityczny świat. Jako odbiorcy tego wydawania na pewno możemy docenić jakość przekładu, a także wielowarstwowe oddziaływanie jakiego możemy doświadczyć sięgając po egzemplarz Mitów Greckich. Ilustracje Józefa Wilkonia, pomagają nam w sposób obrazowy odczytać historię Anteusza i Pigmejów. Sięgając po audiobook zostajemy wciągnięci w narrację przez Krzysztofa Tyńca,  któremu muzycznie towarzyszą Maciej i Mateusz Rychły - działając razem tworzą niezwykły klimat opowieści, w której w sposób sugestywny, dotykamy tego co ważne i nieoczywiste. Forma wydania w niezwykły sposób pozwala na zanurzenie się w tym świecie, doświadczenie go. Przez ten krótki moment możemy na chwilę przenieść się do Zaczarowanego lasu. Naprawdę warto! 

 

 

Przeczytaj również

Polecamy

Warto zobaczyć