Warszawa

Recenzja książki:

Dzielne Dzieci! Wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym

Dzielne Dzieci! Wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym

Iwona Sikorska
PATRONAT

Wsparcie psychiczne naszych dzieci

Poniżej chciałam zaprezentować recenzję książki odrobinę innej niż zwykle - propozycję nieco bardziej naukową, przeznaczoną przede wszystkim dla nauczycieli w przedszkolu, ale także (tak jak w moim przypadku) dla rodziców. Mianowicie chodzi o książkę “Dzielne Dzieci!”, w której autorki na celu miały stworzenie mini-podręcznika ułatwiającego wspieranie odporności psychicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Książka składa się z 4 części. Pierwsza z nich w głównej mierze dotyczy założeń teoretycznych. Autorki dokonały skrupulatnej analizy i krytyki piśmiennictwa w wyżej wymienionym temacie. Dzięki temu w jasny i nieskomplikowany sposób (tak aby nawet laik mógł zrozumieć czego omawiany temat dotyczy) szkicują nam zjawisko jakim jest odporność psychiczna lub jak nazwana została w rozdziale: resilence. Następnie twórczynie płynne przechodzą  do opisania różnych typów modeli OP.

 

Druga część odnosi się już do części praktycznej. Przedstawiono w niej pokrótce jak kreować różnego rodzaju kompetencje, które mogą wpływać na budowanie pozytywnej samooceny, motywacji,a także panowania nad własnymi emocjami. Są nimi: spostrzeganie siebie i innych, inicjatywa, samokontrola, umiejętności społeczne oraz rozwiązywanie problemów. Jest to wprowadzenie omawiające główny trzon podręcznika czyli - część trzecią.

 

Kolejną część nazwałabym głównym składnikiem książki. Tutaj autorki starają się w sposób konkretny i na rzeczywistych przykładach zilustrować jak zbudować w dzieciach kompetencje przedstawione w części poprzedniej. Znajdziemy tutaj realne (wcześniej przeprowadzone) scenariusze wraz z opisem ich realizacji. Jest to część bogato ilustrowana fotografiami z przeprowadzonych spotkań. Cały program Dzielne Dzieci obejmuje ich aż 20.

 

Jednak największe zainteresowanie wzbudziła we mnie ostatnia część - czwarta. Zawiera ona liczne scenariusze wykorzystujące literaturę dziecięcą do wspierania odporności psychicznej u dziecka. Autorki szczególnie wskazują na serię o żółwiu Franklinie. Sporządziły jednak również bibliografię literatury dziecięcej, która może być przydatna podczas trwania spotkań przedstawionych w części trzeciej.

 

“Dzielne dzieci!” to książka nie tylko dla nauczycieli, chociaż z całą pewnością to z myślą o nich powstawała. Zawiera ona także uwagi, które mogą być niezwykle cenne dla rodziców, którzy chcą pomagać tworzyć pewność siebie i odporność psychiczną u swoich pociech. Poradnik zawiera wiele kluczowych wskazówek - głownie są nimi scenariusze oraz relacje z przebiegu zajęć stworzonych przez autorki. Co więcej nie są one na tyle skomplikowane, aby (pewnych z nich) rodzic nie mógł ich samodzielnie przeprowadzić w domu.
 

 

Kamila Sowa

 

Komentarze

Polecamy

Warto zobaczyć