Warszawa

Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Wydawnictwo: Instytut Rozwoju Małego Dziecka
PATRONAT
ISBN: 978-83-62294-37-4

Opis książki

Dla kogo:
Czytanie dla rozwoju jest książką przeznaczoną dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem małego dziecka, zarówno pedagogów, jak i rodziców.
Pozwoli na wzbogacenie warsztatu specjalistów, jak również uniknięcie wyważania otwartych drzwi przez młodych rodziców.
Wykładowcy i studenci pedagogiki i psychologii oraz dyrektorzy i wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni też powinni umieścić ją w swojej bibliotece.

 

Streszczenie:
W polskich szkołach rośnie odsetek dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia szkoła, a odsetek dzieci z dysleksją przekracza średnią europejską.

Podczas gdy Komisja Europejska zaleca przygotowanie uczniów do nauki czytania w ramach edukacji przedszkolnej, to w podstawie programowej nie wymaga się nauczania czytania dzieci przedszkolnych, a zapisy podstawy programowej mają przeciwdziałać wymuszaniu przez rodziców nauczania czytania na nauczycielach przedszkolnych.

 

Zauważono, iż mimo prowadzenia nauczania czytania w przedszkolach, a następnie ponownej nauki czytania w szkole, wyniki takiej edukacji nie są zadowalające. Okazało się, że stosowanie metod szkolnych w wieku przedszkolnym nie przynosi efektów, a wręcz utrudnia naukę czytania oraz niszczy naturalne zdolności małego dziecka.

 

Czytanie należy traktować jako bardzo złożoną funkcję mózgu, w którą zaangażowanych jest wiele jego obszarów, i która rozwija się przez wiele lat, gdyż wymaga bardzo dobrych połączeń między różnymi obszarami mózgu.

Czytanie wymaga sprawności mózgu na jeszcze wyższym poziomie niż mowa, dlatego konieczne staje się przeznaczenie na kształtowanie tej umiejętności pierwszych sześciu lat życia, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny.

 

Tematem publikacji jest wczesnodziecięca nauka czytania dla dzieci najmłodszych.

 

Po raz pierwszy została przedstawiona metoda nauki czytania w języku polskim dla dzieci od urodzenia, która jest dla nich interesująca, a dla rodziców łatwa do zastosowania.

 

Metoda Cudowne Dziecko rozwija wzrok, słuch i mowę dziecka, kształtuje myślenie operacyjne oraz świadomość otaczającego świata.

Rozbudza w dzieciach miłość do czytania, pozwala na samodzielne odszyfrowanie kodu liter oraz czytanie i rozpoznawanie znaczenia wyrazów, zdań i tekstów.

Nawet dzieciom uczonym sporadycznie daje dobre podstawy do dalszej nauki czytania, gdyż w odpowiedzi na doświadczenia w krytycznym okresie rozwoju dokonuje się rozwój zaangażowanych struktur nerwowych.

 

Po raz pierwszy została zbadana efektywność nauki czytania. Po raz pierwszy metoda nauki czytania została poddana weryfikacji. W tym celu określono różne przejawy zachowania dziecka świadczące o efektywności nauki czytania metodą Cudowne Dziecko. Poznano czynniki sprzyjające nauce czytania i zwiększające jej efektywność oraz określono czynniki utrudniające naukę czytania i zmniejszające efektywność.

 

Badania efektywności metody Cudowne Dziecko trwały 10 lat, a na ich podstawie ustalono, że efektywność metody wynosi ponad 90%, czyli u prawie każdego dziecka rodzice zauważyli spodziewane efekty.

 

Dokonano też konfrontacji teorii dotyczących rozwoju jako wyniku nauczania, teorii dotyczących wczesnodziecięcej edukacji i znaczenia stymulacji mózgu w krytycznym okresie życia dla dalszej edukacji i rozwoju.

 

Nowe koncepcje nauczania zostały zestawione z teorią kulturowo-historyczną Lwa S. Wygotskiego, praktycznymi wnioskami z prac Glenna Domana i Makoto Shichidy. Na tej podstawie skonstruowano teorię dotyczącą wczesnodziecięcej nauki czytania i opracowano metodę nauki czytania dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.

 

Motywem przewodnim książki jest przekonanie, że wartość człowieka nie leży w wiedzy, ale w miłości do niej i chęci jej pogłębiania.

Kup teraz

Szukamy najtańszych księgarni internetowych...

Recenzja książki Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Czytanie dla rozwoju

„Nauka czytania daje możliwość podarowania dziecku języka w którym zaklęta jest cała wiedza o świecie” prof. Jadwiga Cieszyńska   O tym, że CZYTANIE jest jedną... czytaj więcej »

Komentarze

Warto zobaczyć