Warszawa

Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci

Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci

Wydawnictwo: Centrum im. Ludwika Zamenhofa
od 8 do 14 lat
ISBN: 978-83-932491-9-0
Tematyka: religia, edukacyjna

Opis książki

Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci powstawał z myślą o zebraniu w jednym tomie podstawowych informacji na temat religii chrześcijańskiej, judaizmu i islamu. Znalazły się w niej objaśnienia najważniejszych pojęć i symboli religijnych, podstawowe informacje na temat obrzędowości i życia codziennego różnych grup wyznaniowych zamieszkujących Podlasie.


Książka powstawała jako materiał dydaktyczny adresowany przede wszystkim do młodych odbiorców, uczestników prowadzonych od 2011 roku przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa warsztatów Religie Podlasia. Chcąc pozyskać zainteresowanie dzieci i młodzieży, położyliśmy nacisk na stworzenie możliwie bogatej szaty graficznej, a materiały tekstowe staraliśmy się zredagować tak przystępnie, jak to było możliwe bez szkody dla poruszanych zagadnień.
Wierzymy, że Religie Podlasia mogą stać się podstawą do świadomego, opartego na wiedzy i zrozumieniu formułowania własnych opinii na temat innych religii i ich wyznawców. Doświadczenia zdobyte w czasie pracy nad książką pozwalają nam przypuszczać, że książka ta będzie pożyteczną lekturą również dla dorosłego odbiorcy. Stąd podtytuł Przewodnik nie tylko dla dzieci.

 

Autorzy poszczególnych rozdziałów:

Kościół rzymskokatolicki – dr Bogumił Dziedziul

Kościół prawosławny – dr Lilla Busłowska

Kościoły protestanckie – ks. Tomasz Wigłasz

Islam – Artur Konopacki

Judaizm – Aleksandra Karkowska

Recenzje książki Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci

Recenzje rodziców:

Informacje o religiach podane w przystępny sposób

Na okładce widzimy pięcioro dzieci. Każde z nich na koszulce ma inny znak, symbol, oznaczający coś. Patrząc na nie jednak, mamy wrażenie, że coś je łączy. Żeby to sprawdzić zaglądamy... czytaj więcej »
Recenzje bibliotekarzy:

Perełka na rynku wydawniczym

Religie Podlasia - przewodnik nie tylko dla dzieci to wspaniała książka ukazująca historię różnych wyznań, których przedstawiciele żyją lub żyli kiedyś na Podlasiu. Przewodnik, podzielony... czytaj więcej »

Komentarze

Warto zobaczyć