Scenariusze zabaw

Czekając na wiosnę

Cel główny: wzbudzenie zainteresowania światem przyrody poprzez działania artystyczne.

 

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności obserwowania zmian w przyrodzie,
 • rozwijanie inwencji twórczej i wyrabianie poczucia estetyki,
 • zachęcanie do rozróżniania wiosennych kwiatów i poznawania ich nazw,
 • rozbudzanie zainteresowania literami i nauką czytania,
 • rozwijanie słownictwa,
 • doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności łączenia elementów w całość.

 

 

Potrzebne będą:

 • ilustracje wiosennych kwiatów ( przebiśnieg, krokus, pierwiosnek, sasanka),
 • ilustracja o tematyce wiosennej (do pocięcia na kilka części),
 • reprodukcje obrazów o tematyce wiosennej w różnych stylach malarskich,
 • kartony A-3 w różnych kolorach (zielony, żółty, czerwony, niebieski),
 • nagrania piosenek (np. „Pierwszy obudził się pierwiosnek”, „Pszczółki śpią w ogrodzie” lub innych o tematyce wiosennej),
 • napisy nazw prezentowanych kwiatów oraz poszczególne litery i sylaby odpowiadające tym nazwom (ta sama czcionka i wielkość),
 • napis „wiosna” oraz „marzec”,
 • trzy różnej wielkości i grubości brązowe paski z kolorowego papieru (najmniejszy, średni, największy),
 • zielony papier kolorowy,
 • klej,
 • biała kartka A-4,
 • farby (zielona, żółta, niebieska) oraz ew. pędzel.

Uwaga: każde z dzieci powinno otrzymać zestaw napisów, zielony karton A-3, papier kolorowy, brązowe paski, klej, białą kartkę i farby

 

Liczba uczestników: 1-15
Wiek dzieci: 2-7 lat

Uwaga: przed rozpoczęciem zabawy opiekun powinien zapoznać się z wyglądem i nazwami wiosennych kwiatów.


Przebieg warsztatów:

Opiekun proponuje dziecku/dzieciom rozpoczęcie dnia od spaceru, podczas którego wszyscy będą bacznie obserwować zmiany w otoczeniu, np. pąki widoczne na gałązkach krzewów i drzew.

Rada: jeżeli jest taka możliwość można przynieść do domu przycięte gałązki forsycji, wiśni czy wierzby - NIGDY nie łamiemy gałązek!!!

 

Po powrocie ze spaceru opiekun prezentuje ilustracje pierwszych wiosennych kwiatów (przebiśnieg, krokus, pierwiosnek, sasanka), informując dzieci, że kwiaty te są pod ochroną i nie wolno ich zrywać. Ze starszymi dziećmi można porozmawiać o tym, dlaczego konieczna jest ich ochrona.
 

Opiekun, pokazując ilustrację z krokusem, prosi o opisanie, z jakich części składa się kwiat, a następnie proponuje dzieciom ułożenie kwiatów z gotowych elementów (łodyżka, kielich, liście, płatki). Najmłodsze dzieci układają dwie rośliny z przygotowanych łodyżek i kielichów, nieco starszym można dołożyć listki, zaś sześciolatki i siedmiolatki mogą się zmierzyć z ułożeniem kielicha kwiatu z przygotowanych płatków. Po skompletowaniu kwiatów dzieci przyklejają je na kartce.

 

 

Później dzieci zostają zaproszone do zabawy ruchowej przy piosence, np. „Pierwszy obudził się pierwiosnek”, podczas której wspólnie tańczą. Po zabawie przy muzyce opiekun prosi uczestników o zademonstrowanie, jak rośnie listek (dziecko skulone leży na podłodze i powoli rozwija się aż do całkowitego „rozciągnięcia”), następnie rozdaje każdemu po trzy paski, różniące się długością i szerokością, wycięte z brązowego papieru i prosi o ułożenie ich od najmniejszego do największego. Kolejnym zadaniem jest wydzieranie różnej wielkości listków z zielonego papieru. Opiekun zachęca, aby dzieci dopasowały listki do gałązek - najmniejsze do najmniejszej gałązki, średnie do średniej i największe do największej. Powstałe gałązki maluchy doklejają do kartki z przyklejonymi wcześniej kwiatami. Aby wykończyć całą pracę opiekun proponuje uzupełnienie kompozycji farbami za pomocą pędzla lub palców.

 

Po skończeniu obrazków ponownie zostają zaprezentowane plansze z wiosennymi kwiatami. Prowadzący zajęcia przypomina ich nazwy i wspólnie z dziećmi omawia cechy charakterystyczne wybranych kwiatów. Dzieciom zainteresowanym literami pokazać można nazwy kwiatów i poprosić je o poprawne ich ułożenie pod ilustracjami. Kiedy to zrobią, dostają pojedyncze literki i układają je pod gotowymi nazwami (rozsypankę można powtórzyć 2-3 razy). Następnie odczytują na głos znane im już litery i poznają nowe. Opiekun prezentuje sylaby tworzące nazwy kwiatów i ponownie prosi o ich ułożenie pod odpowiednimi nazwami. Wszyscy wspólnie odczytują powstałe wyrazy - najpierw dzieląc je na sylaby, a potem w całości.

 

Czas na kolejną zabawę ruchową przy piosence, np. „Pszczółki śpią w ogrodzie” i wspólny taniec przy muzyce. Gdy maluchów jest więcej, „pszczółka” wybiera jedno ze „śpiących” dzieci do tańca w parze.

 

Po wspólnym tańcu opiekun pokazuje wiosenną ilustrację i razem z dziećmi opisuje to, co się na niej znajduje. Następnie rozcina obrazek - dla młodszych dzieci na 2-3 części, dla starszych na więcej elementów (max. 6-8). Dzieci układają powstałe „puzzle” w całość i pod nimi kładą napis „wiosna”. Teraz opiekun rozkłada kartony w kolorze zielonym, żółtym, czerwonym i niebieskim, a potem pyta uczestników, z jakim kolorem kojarzy im się wiosna. Chodzi o kolor zielony. Dzieci przyklejają swoją pracę na kartonie w tym kolorze tak, aby powstała zielona ramka, i umieszczają w widocznym miejscu.

 

 

Dodatkowa propozycja dla starszych dzieci (6-7 lat):
Opiekun wyjaśnia, że pierwszym wiosennym miesiącem jest marzec i proponuje umieszczenie takiego napisu pod obrazkiem przedstawiającym wiosnę. W kolejnych miesiącach można kontynuować wykonywanie prac plastycznych i podpisywanie ich odpowiednimi nazwami miesięcy. W ten sposób powstanie indywidualny kalendarz dziecka, utrwalający nazwy miesięcy i kolejność pór roku.

Uwaga: warto zachować podaną kolorystykę pór roku zaczerpniętą z koncepcji „planu daltońskiego”, ponieważ często jest ona stosowana w placówkach oświatowych.

Proponowane kolory:

 • zielony - wiosna (marzec, kwiecień, maj),
 • żółty - lato (czerwiec, lipiec, sierpień),
 • czerwony - jesień (wrzesień, październik, listopad),
 • niebieski - zima ( grudzień, styczeń, luty).


Zakończenie:
Opiekun, nawiązując do tematu zajęć, proponuje obejrzenie reprodukcji obrazów w różnych stylach malarskich przedstawiających wiosnę, a także zachęca dzieci do tworzenia własnych dzieł sztuki.

 

Elżbieta Pietruczuk-Bogucka
Nauczyciel, pedagog

 

Konkurs WIOSNA
Czekamy na wasze wiosenne prace. Te najciekawsze nagrodzimy książkami!


Zobacz też:

 

Scenariusze zabaw – pozostałe:

© CzasDzieci.pl 2023