Scenariusze zabaw

A może polecimy w kosmos?

Cel główny: rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby.

 

Cele szczegółowe:

 • rozbudzenie ciekawości dziecka otaczającym je światem,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zachęcanie do poznawania liter i nowych wyrazów,
 • rozwijanie słownictwa i umiejętności wypowiadania się,
 • zachęcenie do ekspresji twórczej,
 • ćwiczenie posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

 


Potrzebne będą:

 • postać Sylabinki (stworzona przez opiekuna pacynka, kukiełka, laleczka itp., wykonana np. ze skarpety),
 • przybory do mycia, sprzątania i gotowania, np. dla dzieci młodszych: szczoteczka do zębów, ręcznik, szczotka do zamiatania, garnek, patelnia; dla dzieci starszych można przygotować więcej przedmiotów,
 • owoce, woda do picia,
 • duży sztywny karton (min. A3),
 • farby plakatowe, pędzel,
 • pudełka (jedno musi być takiej wielkości, żeby zmieściła się w nie Sylabinka),
 • napisy z nazwami planet Układu Słonecznego,
 • kartka papieru, mazaki.

 

Ilość dzieci: 1-cała grupa.


Wiek dzieci: zabawa z podziałem na dzieci młodsze (2-3 lata) i starsze (4-7lat).

 

Zaczynamy!


Proponowane przedstawienie pacynki:


Opiekun mówi: Chciałabym przedstawić ci (wam) gościa z innej planety. Nazywa się Sylabinka i przyleciała z Sylabowa! Chodź, Sylabinko, nie wstydź się! Chyba mnie nie rozumie, może powinniśmy mówić do niej sylabami?


Proponowany wierszyk:


Sy-la-bin-ka, sy-la-bin-ka, co to za zu-chwa-ła min-ka?
Do nas tu-taj przy-le-cia-ła, na-sze dzie-ci po-znać chcia-ła
I my tak-że jej po-wie-my że ją tak-że poz-nać chce-my
Co to jest sy-la-ba gło-ska, to już nie jest na-sza tro-ska”.

 

Scenariusz zabawy:


Sylabinka wskazuje rozłożone przybory do mycia, sprzątania, gotowania i pyta: „co- to -jest?”. Dzieci zaczynają wyliczać.


Opiekun mówi: „Sylabinka nie rozumie, trzeba do niej mówić sylabami”. Dzieci wymieniają znane im przedmioty sylabami.


Opiekun mówi: „Sy-la-bin-ko u-łóż od-dziel-nie rze-czy do my-cia, sprzą-ta-nia i go-to-wa-nia” i rozkłada rzeczy za pomocą pacynki nieprawidłowo. Później pyta dzieci, czy Sylabinka dobrze rozłożyła przedmioty. Proponuje dzieciom pomoc Sylabince w segregowaniu przedmiotów, powtarzając nazwy przedmiotów sylabami. Po ukończeniu segregowania opiekun mówi: „Zobacz, Sylabinka bardzo się cieszy i podskakuje. Poskaczmy razem z nią”. Można mówić wierszyk, podskakując między słowami i sylabami (w miejscach myślników) np.: „Czy masz o-cho-tę na ja-błu-szko?”. Dziecko odpowiada tak samo, po każdej sylabie podskakując: „Za-pra-szam cię do kuch-ni, zje-my ja-błu-szko”.

 


Uwaga: ważne jest aby podskok był po wypowiedzianej sylabie, a nie jednocześnie. Jest to odroczona czynność mózgowa niezwykle rozwijająca intelektualnie.


Powrót do zabawy: zaproponuj zabawę z Sylabinką w „rapowanie”:
„Po-szła O-la do przed-szko-la, za-po-mnia-ła pa-ra-so-la” (wystukujcie rytm palcami).


Powtarzajcie ten sam tekst w różnych rytmach. Niech Sylabinka powtarza za dziećmi.


Inny proponowany tekst do „rapowania”:

„Słon-ko świe-ci, czy deszcz pa-da, na po-go-dę zaw-sze ra-da. Od-po-wie-dnie weź u-bra-nie, to ka-ta-ru nie do-sta-niesz”.


W dalszej kolejności opiekun pyta: „Jak myślicie, skąd przyleciała do nas Sylabinka?”. Zaproponuj namalowanie rozgwieżdżonego nieba. Z młodszymi dziećmi wspólnie zamalujcie granatowa farbą dużą sztywną kartkę (min. A3). Starsze dzieci mogą malować samodzielnie (farba musi być dość grubo nałożona). Następnie dzieci moczą pędzel w niezbyt gęstej białej, złotej lub żółtej farbie i na mokrą powierzchnię granatowej farby skapują jasną farbę, tworząc rozpływające się gwiazdki. Poproś dzieci o lekkie rozdmuchanie powstałych gwiazdek (nauka i ćwiczenie oddechu). Podaj dzieciom patyczki (np. szaszłykowy) i zaproponuj narysowanie nim drogi lotu rakiety pomiędzy gwiazdkami. Poproś dzieci o domalowanie planety Sylabinki innym kolorem farby.


Dla zainteresowanych: Czym się różni gwiazda od planety? Zademonstruj dziecku nasz Układ Słoneczny i powiedz, jak nazywają się planety. Poproś dziecko o wyszukanie znanych mu liter, odczytujcie całe wyrazy. Pytaj, czy dziecko chciałoby dowiedzieć się, jak nazywają się inne litery. Rozłóż nazwy planet i wspólnie ułóżcie je wg odległości od Słońca. Pobawcie się w odgadywanie, jak nazywa się trzecia planeta od Słońca, siódma, itd.
Ćwiczenie grafomotoryczne:  Dzieciom młodszym narysuj na kartce drogę rakiety z Ziemi do księżyca i zaproponuj aby zaznaczyło tę samą drogę mazakiem w tę i z powrotem, tym samym śladem. Dzieci starsze poproś o narysowanie na kartce (na której zaznaczysz meteoryty i inne obiekty do ominięcia) drogę rakiety z Ziemi do księżyca tak, aby rakieta omijała niebezpieczne obiekty bez dotykania ich. Po skończeniu, niech dziecko próbuje wrócić tą samą drogą, używając innego koloru mazaka.


Zabawa ruchowa:

 

 • „Lot międzyplanetarny”

Aby polecieć w kosmos trzeba założyć odpowiedni strój: pozwól dziecku założyć za duże buty (np. kalosze taty lub starszego rodzeństwa i za dużą bluzę albo koszulę). Weź Sylabinkę, a następnie poruszajcie się po domu lub ogrodzie slalomem, uważając, aby buty nie spadły. Umówcie się, gdzie są planety, na których można odpocząć lub „zatankować” paliwo do rakiety np.: na stole może stać szklanka z wodą, gdzie indziej cząstka owocu, na fotelu - przerwa międzyplanetarna: przez leżącą tam lunetę (np. rolka po papierze) dziecko obserwuje i mówi, co widzi (zachęcaj je do dłuższych wypowiedzi). Im starsze dziecko, tym wypowiedź powinna być dłuższa. Kolejna planeta to kanapa - przegląd techniczny rakiety.

 


Ćwiczenie relaksujące: Mów powoli do dziecka: „Poczuj ciężką głowę, głowa leży wygodnie; poczuj jak plecy wygodnie leżą i są bardzo ciężkie; poczuj ręce jak leżą wygodnie, jakie są ciężkie; poczuj jak nogi leżą wygodnie, jakie są ciężkie. Całe twoje ciało leży wygodnie i odpoczywa”. Powoli licz do 10. Następuje „przegląd techniczny rakiety”. Teraz licz od 10 do 1 – rakieta przygotowuje się do lotu. I start! Znowu lecimy.


Zakończenie: Zaproponuj wykonanie rakiety dla Sylabinki z przygotowanych pudełek (jedno z nich musi być takiej wielkości, aby Sylabinka się zmieściła). Pudełka możecie zlepiać taśmą klejącą lub klejem. Poproś dziecko o pokolorowanie „rakiety” farbami lub mazakami. Wyłóżcie wnętrze Sylabinkowej rakiety materiałem lub krepiną. Po skończonej pracy poproś dziecko, aby spytało Sylabinkę po sylabowemu czy rakieta jej się podoba. Jeśli tak – umieść Sylabinkę w środku.


Jeżeli macie możliwość, możecie zrobić rakietę z dużego pudła do zabawy dla dziecka.

 

Konkurs RAKIETA DLA SYLABINKI
Prześlijcie nam zdjęcia rakiety wykonanej dla Sylabinki! Te najciekawsze nagrodzimy książkami.
 

Zobacz też:

Scenariusze zabaw – pozostałe:

© CzasDzieci.pl 2023