Scenariusze zabaw

Poszukiwacze skarbu

Cel główny: Kształtowanie umiejętności rozumienia i stosowania określeń słownych.

 

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie gotowości dziecka do działania i poznawania;
 • doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia oraz rozróżniania cech przedmiotów;
 • ćwiczenia w odróżnianiu strony prawej i lewej, porównywania długości oraz poruszania się w wyznaczonym kierunku;
 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez umiejętność posługiwania się nożyczkami, klejenia i wydzierania;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i spostrzegawczości;
 • usprawnianie umiejętności panowania nad siłą wydychanego i wdychanego powietrza;
 • dostarczanie pozytywnych emocji związanych z dążeniem do osiągnięcia celu.

 


Potrzebne będą:

 • 4 białe koperty i jedna niebieska (propozycja - kolory kopert mogą być dowolne),
 • sznurek (do 1,5m),
 • latarka,
 • pudełko (np. po butach) jako „niezbędnik”, a w nim: klej, nożyczki, ½ słomki (przez krótszą słomkę łatwiej będzie dziecku wdmuchiwać powietrze), kartki papieru – biała i niebieska, talerzyk.

 

Uwaga: Jeżeli w zabawie uczestniczy większa ilość dzieci, dla każdego z nich trzeba przygotować przybory w „niezbędniku”.


Ilość dzieci: 1-15.
Wiek dzieci: 2-7 lat.


Zaczynamy:


Opiekun przygotowuje zabawę: na kartkach opisuje kolejne zadania i wkłada je do kopert. Cztery koperty oznacza cyframi: 1,2,3,4, i rysuje przy nich odpowiednią ilość kółek. Chowa niebieską kopertę oznaczoną cyfrą 5 (i pięcioma narysowanymi kółkami) w niewidocznym dla dziecka miejscu.


Opiekun zachęca dziecko do zabawy, mówiąc wierszyk:
„Dzisiaj masz zadania, zadania do wykonania.
Sprawa nie jest bardzo prosta,
Jeśli jednak skarb chcesz dostać,
śmiało bierz się do zadania, zadania do wykonania”.

 


Uwaga: samo wykonanie zadań jest już dla dziecka nagrodą. W tym przypadku jednak bawimy się w „poszukiwaczy skarbu”, dlatego po wykonaniu zadań dziecko otrzymuje dodatkową nagrodę.


Opiekun mówi dalej: „Dzisiaj zamieniamy się w poszukiwaczy skarbu. Jak myślisz, jak powinniśmy być ubrani i co może nam być potrzebne?
Czas na propozycje dzieci: potrzebne są wygodne spodnie, bluzka, kapcie. Może przydać się sznurek, latarka itp.


Opiekun prezentuje dziecku zawartość „niezbędnika”, wymieniając po kolei przedmioty, które są w środku.


Opiekun wprowadza dziecko w nastój oczekiwania i zagadki wyjmując na koniec z „niezbędnika” plik związanych kopert. „Zobacz! Są tu też koperty! Jest na nich napisane: „Dla poszukiwaczy skarbu, kolejne zadania do wykonania” . Podaje koperty dziecku, aby mogło samodzielnie rozwiązać zagadki, a następnie prosi o policzenie kopert i ułożenie ich wg kolejności: 1, 2, 3, 4.

 

Uwaga: przy dużej ilości dzieci można je podzielić na zespoły, które będą wykonywać wybrane (wylosowane) zadanie 1, 2 lub 3. Zespoły dzieci starszych (5-7lat) mogą wykonywać zadania jednocześnie, po czym zamieniać się zadaniami, aby wszystkie dzieci mogły uczestniczyć w każdym z nich. Zadania nr 4 i 5 wszystkie dzieci wykonują razem.


Opiekun prosi dziecko o otworzenie pierwszej koperty i podanie jej zawartości (nawet jeśli dziecko ma kłopoty, czekaj cierpliwie i nie pomagaj mu. Macie czas).

 

Opiekun odczytuje polecenie: „Pierwsze zadanie to rozglądanie: rozejrzyj się po pomieszczeniu i pokaż cztery okrągłe przedmioty - możesz użyć swojej latarki. A teraz pokaż cztery miękkie przedmioty. Na koniec pokaż cztery czerwone przedmioty”.


Można zadać dziecku pytanie: „Czy któryś z przedmiotów może być wskazany kilka razy? Dlaczego?” (np. okrągła, czerwona poduszka, czerwony miś itp.).
Pochwal dziecko i poproś o zawartość drugiej koperty.


Opiekun odczytuje polecenie: „Drugie zadanie to wycinanie: weź klej,  nożyczki i niebieską kartkę z „niezbędnika”. Potnij kartkę w paski i sklej tak, aby powstała jak najdłuższa wstążeczka. Porównaj długość powstałej wstążki z długością twojego sznurka. Określ, co jest dłuższe”.

 


Po wykonaniu tego zadania przez dziecko, przeczytaj mu drugą część zadania: „Bosymi stopami przejdź po wstążce zrobionej z papieru, a potem po sznurku”.
Dziecko ma samodzielnie zdjąć kapcie  i skarpetki. Zapytaj dziecko, po czym wygodniej mu się chodziło i co odczuwało podczas chodzenia po papierze i sznurku. Pochwal dziecko i poproś o ponowne samodzielne założenie skarpet i kapci. Nie spieszcie się, macie czas.


Poproś o podanie trzeciej koperty.


Opiekun odczytuje polecenie: Trzecie zadanie to dmuchanie: wyjmij z „ niezbędnika’ białą kartkę i słomkę. Porwij kartkę na malutkie kawałeczki. Ułóż kawałeczki w stosik i delikatnie dmuchaj, tak aby rozsypały się, ale nie pospadały ze stołu. Weź słomkę, przytknij ją do papierka i wciągając powietrze spróbuj przenieść papierek na talerzyk”.


Po skończonym zadaniu pochwal dziecko i poproś o podanie zawartości czwartej koperty.


Opiekun odczytuje polecenie: „Czwarte zadanie to poszukiwanie: odszukaj w pokoju ukrytą kopertę w kolorze niebieskim. Poruszaj się według poleceń wydanych przez opiekuna”. Opiekun kieruje dziecko w stronę koperty, np.: idź prosto, skręć w lewo w stronę szafy (do młodszych dzieci). Starszym dzieciom podajemy tylko kierunek. Dodatkowo można używać określeń z zabawy „ciepło-zimno”.


Po odnalezieniu koperty, poproś dziecko o otworzenie jej i podanie zawartości.


Opiekun odczytuje polecenie:Piąte zadanie to miejsca skarbu poznanie. Tu powinien znaleźć się opis miejsca, w którym znajduje się „skarb”. Jeśli jest to deser umieszczony w lodówce, należy opisać lodówkę, np.: „Skarb jest w wysokiej białej szafie z podłużnym uchwytem, stojącej w innym pomieszczeniu”. Dzieciom młodszym można podawać dokładniejsze informacje, np.: „Gdy otwiera się drzwi do tej szafy, włącza się w niej światło, w środku jest zimniej niż w pokoju” itp. Im starsze jest dziecko, tym opis powinien być krótszy, aby miało szansę na dłuższe zastanowienie.


„Skarbem” może być także mała zabawka, książeczka lub inny przedmiot.

 

Zakończenie: Opiekun pyta, czy zabawa w „poszukiwacza skarbu” podobała się dziecku, czy pamięta, ile zadań musiało wykonać, które z nich sprawiło mu największą trudność, a które podobało mu się najbardziej.

 

Konkurs SKARB
Co było skarbem w waszej zabawie? Podzielcie się z nami swoimi pomysłami. Te najciekawsze nagrodzimy książkami o przygodach małej detektyw Marysi Rebusek.

 

 

Zobacz też:

 

Scenariusze zabaw – pozostałe:

© CzasDzieci.pl 2023