Uczę się

Ćwiczenia pierwszaka - Matematyka

Przykłady ćwiczeń przygotowujących do nauki matematyki na sposób szkolny oraz rozwijających myślenie matematyczne.

 

 

Zobacz artykuł: Uczymy się czegoś po coś! Po co uczymy się matematyki?

 

Ćwiczenia nr 1, s. 1 oraz Ćwiczenia nr 1, 2, 3 s. 5
Rozwijanie orientacji na kartce, rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby – ćwiczenia powinny być poprzedzone zabawami i ćwiczeniami rozwijającymi świadomość schematu własnego ciała oraz schematu ciała drugiej osoby oraz orientację w przestrzeni, na przykład: nazywanie części swojego ciała po lewej i prawej stronie, umieszczanie zabawek w pokoju zgodnie z poleceniami (używając określeń: nad, pod, obok, za mną, przede mną, z tyłu, z przodu…).

 

Ćwiczenia nr 3, s. 6 oraz Ćwiczenia nr 3, s. 13
Kontynuowanie szlaczka na rysunku według dostrzeżonego rytmu oraz przekładanie rytmów dostrzeżonych na rysunku na rytmy dźwiękowe; warto uzupełnić ćwiczenia o układanie rytmów z różnych elementów oraz o przekładanie rytmów z jednej sytuacji na inną, na przykład dźwiękowych na obrazkowe i odwrotnie, obrazkowych na ruchowe i odwrotnie.

 

Ćwiczenia nr 1, s. 13
Klasyfikowanie – począwszy od dobierania w pary tego, co do siebie pasuje, następnie segregowania przedmiotów zgodnie z podanym kodem; warto uzupełnić ćwiczenia na kartce o zabawy rozwijające umiejętność klasyfikowania i definiowania – określania cech przedmiotów.


Ćwiczenia nr 1, s. 15
Rysowanie na zasadzie łączenia kropek – ćwiczenia rozwijające sprawność grafomotoryczną, koordynację ręki i oka, umiejętność trzymania i właściwego nacisku ołówka lub kredki; tego typu ćwiczenia wykonuje się przed ćwiczeniem pisania cyfr.

 

Ćwiczenia nr 1, s. 17
Pisanie cyfr – najpierw pokazany jest wzór cyfry pisanej, następnie dziecko może poćwiczyć odwzorowywanie jej kształtu, pisząc cyfrę po śladzie, a następnie pisze ją samodzielnie; pisanie cyfr na kartce warto poprzedzić „pisaniem” kształtu cyfry w powietrzu, na ławce, w kaszy lub na piasku, lepieniem jej kształtu z plasteliny lub wyginaniem z drucika – tak, aby dziecko dobrze oswoiło się z kształtem poznanej cyfry.

 

Ćwiczenia nr 4, s. 17 oraz Ćwiczenia nr 3, s. 21
Kształtowanie rozumienia aspektu kardynalnego liczby – rozumienia, że dana cyfra oznacza liczebność elementów w danym zbiorze; należy je uzupełniać m.in. o ćwiczenia rozwijające rozumienie stałości liczby elementów w zbiorze po dokonaniu zmian w układzie tych elementów np. ułożeniu ich jeden na drugim lub rozsypaniu.

 

Ćwiczenia nr 3, s. 11
Kształtowanie rozumienia aspektu porządkowego liczby – rozumienia, że dany element zajmuje określone liczbą kolejne miejsce w szeregu elementów.

 

Ćwiczenia nr 2, s. 21
Rozwijanie umiejętności dodawania oraz przedstawiania dodawania w postaci formuły arytmetycznej; należy poprzedzić tego typu ćwiczenia zabawami na tzw. konkretach, na przykład: mamy 2 kasztany, dokładamy 3 i pytamy, ile jest teraz wszystkich kasztanów, a następnie przedstawiamy na rysunku to, co zostało wykonane „na konkretach”, by na koniec zapisać formułę arytmetyczną: 2 + 3 = 5.
 

Uczę się – pozostałe:

 • Gotowi do szkoły - Bazgroszyt

  Moduł „Gotowi do szkoły” z serii Bazgroszyt przygotowuje dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole. W każdym z zeszytów, wspólnie z Kredziakami, dziecko sprawdza opanowanie siedmiu kluczowych kompetencji, potwierdzających osiągnięcie gotowości szkolnej.

  więcej
 • Bazgroszyt

  Bazgroszyt to seria dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zaczynają poznawać świat i budować podstawy swojej wiedzy. Dziecko uczy się przez zabawę, rozwija wyobraźnię, kreatywność, samodzielnie dochodzi do rozwiązywania stawianych zadań...

  więcej
 • Zabawy edukacyjne 4-latka i 5-latka

  Zabawy edukacyjne 4-latka to kontynuacja serii edukacyjnej "Już się uczę!" przygotowanej z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym.

  więcej
 • Ćwiczenia pierwszaka - Przyroda

  Metody specyficzne dla edukacji przyrodniczej to: obserwacja, doświadczenie, eksperyment. Wymagają one aktywności dzieci, dzięki czemu nabywają one umiejętności związane z poznawaniem świata, Ćwiczenia wykonywane na kartach są dopełnieniem edukacji przyrodniczej i powinny im towarzyszyć rozmowy, zadawanie pytań, swobodne wypowiedzi.

  więcej
 • Ćwiczenia pierwszaka - Język Polski

  Przykłady ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania i pisania oraz rozwijających umiejętność czytania i pisania – od techniki czytania po rozumienie znaczeń, wyciąganie wniosków, ich wykorzystywanie i zastosowanie. Przykłady pochodzą z książki „Ćwiczenia pierwszaka”.

  więcej
 • Ćwiczę

  Nauka dziecka rozpoczyna się niemal od jego urodzenia. Uczenie się jest naturalną potrzebą każdego dziecka. Do nas, dorosłych, należy ukierunkowanie tej potrzeby tak, aby zdobywane umiejętności i wiedza umożliwiały harmonijny rozwój dziecka.

  więcej
 • Liczę

  Umiejętności matematyczne to podstawa logicznego myślenia, zadbajmy więc o to, żeby je rozwijać. Ważne, aby zadania stawiane przed młodymi adeptami matematyki były interesujące, dostosowane do ich wieku i związane z otaczającym ich światem.

  więcej
 • Piszę

  Pisanie liter, znajomość zasad ortografii, poprawne formułowanie zdań to podstawa prawidłowej komunikacji. Zdobycie umiejętności pisania powinno być dla dziecka radosną zabawą, a nie mozolnym kreśleniem liter, wyrazów i zdań.

  więcej
 • Wiem

  Wiedza jest wartością, która nie przemija. Obdarujmy nią dzieci. Pozwólmy im odczuwać radość poznawania i dzielenia się zdobytymi wiadomościami.

  więcej
newsletter - zapisz się
© CzasDzieci.pl 2021