Warszawa

Moje zajęcia na czasie, czyli jak wprowadzam pojęcie czasu - konkurs dla nauczycieli przedszkolnych (zakończony)

Przedszkolak każdego dnia odkrywa świat, a przewodnikiem po nim jest mądry i kreatywny nauczyciel. Jedne tematy bywają łatwiejsze, inne są wyzwaniem. Ważnym, choć trudnym tematem na zajęciach z dziećmi jest pojęcie czasu.

 

 

Razem z marką Zibi, ekspertem w sprawach czasu, zapraszamy nauczycieli przedszkolnych do fantastycznego konkursu: "Moje zajęcia na czasie, czyli jak wprowadzam pojęcie czasu"!


Zadanie konkursowe:

 

 • Przygotuj i prześlij nam własny autorski konspekt zajęć, które pomogą dzieciom zrozumieć upływ czasu, w kontekście zegara.
 • Wybrane, najciekawsze scenariusze stworzą bazę inspiracji, a ich autorzy zostaną nagrodzeni.
 • Konspekt prześlij na adres podany na dole strony.

 

Do wygrania:

 

 • 1 miejsce:
  Zegarek do kwoty 800zł  -
  wybranych marek ze strony Time Trend

 

 • 2 miejsce:
  Zegarek do kwoty 600zł  -
  wybranych marek ze strony Time Trend

 

 • 3 miejsce:
  Zegarek do kwoty 400zł  -
  wybranych marek ze strony Time Trend

 

*Każdy uczestnik konkursu dostanie certyfikat udziału w konkursie.

 


Konkurs trwa od 18 czerwca do 7 lipca 2019 roku.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni i poinformowani o wygranej drogą mailową do dnia 16 lipca 2019 roku. (przepraszamy za opóźnienia w ogłoszeniu wyników - obrady Jury trwają)

 


 

 

Zawsze dbamy o bezpieczeństwo twoich danych. Mamy dla ciebie kilka informacji z którymi chcemy żebyś zapoznał się przed wzięciem udziału w tym konkursie.

 

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy tylko od wykładowców i opiekunów grup przedszkolnych i z ich adresów mailowych. Wysyłając nam Twój konspekt, zgadzasz się na wykorzystanie go w całości lub wybranym fragmencie, przez CzasDzieci.pl oraz markę Zibi, w celu przygotowania bazy z inspiracjami dla nauczycieli przedszkola.

 

Zbieramy i prosimy cię tylko o dane w postaci adresu e mail, który nie będzie wykorzystany w żadnym innym celu niż kontaktu z Tobą w przypadku Twojej wygranej.


Administratorem bazy adresów e mail zgłoszonych do tego konkursu jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul Felicjanek 10/17, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000508225, NIP 676-247- 57-33, adres e-mail zapytania.konkursy@czasdzieci.pl (dalej: ADO)


Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 

Z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować pod adresem mailowym zapytania.konkursy@czasdzieci.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.


Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i wydania nagrody.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes ADO polegający na wykazaniu prawidłowości sposobu przeprowadzenia konkursu.


Odbiorcami danych osobowych będą partnerzy ADO, w tym Wydawnictwo Debit oraz podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne i hostingowe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia Konkursu.
Przysługuje Ci sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli ADO przetwarza dane osobowe na podstawie innych niż marketing bezpośredni prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.


Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.


Po zapoznaniu się z zapisem powyżej prześlij konspekt na adres email: konkursy2@czasdzieci.pl