Warszawa

Warszawa Zapisy 10–11 lat

XIV edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

Wpis archiwalny

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcanie ich do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.

 

„Znaczenie wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie zwiększa się, dysponowanie nią urasta do rangi podstawowej kompetencji, dlatego konieczna jest edukacja od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych. Wraz z naszymi Partnerami, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, działamy w tym zakresie już od 6 lat!” – informuje Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizującej projekt.


Zajęcia w ramach EUD są prowadzone na siedmiu wyższych uczelniach: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, przy Uniwersytecie w Białymstoku, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz na Uniwersytecie Szczecińskim.
Semestr zajęć składa się z  sześciu spotkań obejmujących dwie godziny lekcyjne. Spotkania EUD mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Dzielą się na część teoretyczną, czyli wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich, oraz część praktyczną – warsztaty, podczas których każdy z uczestników ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W tej edycji będzie można dowiedzieć się między innymi, czym jest marketing, do czego potrzebni są ekonomiści, a także czy dla Polski korzystne będzie przystąpienie do strefy euro. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszym studentom z danego ośrodka.


EUD ma także ofertę skierowaną do rodziców. Jest to cykl zajęć poświęconych różnorakim zagadnieniom związanym z wychowaniem dzieci i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji  społecznych.
EUD działa od 2008 roku. Dotychczas z możliwości udziału w programie skorzystało ponad 6800 uczennic i uczniów z całej Polski. W najnowszej edycji rozdanych zostanie ponad 800 indeksów. Nabór na zajęcia będzie prowadzony w dniach 8–17 września br. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.


Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.


Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Organizator:

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Wydarzenia w Warszawie

Przeczytaj również

Warto zobaczyć