Warszawa

Warszawa Zapisy od 13 lat

Ruszyły zapisy na Akademię Młodego Ekonomisty!

Wpis archiwalny

22 stycznia 2013 r. w pięciu miastach Polski ruszają zapisy na letnią edycję Akademii Młodego Ekonomisty – programu edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów. Jednocześnie rozpoczyna się nabór na zajęcia Akademii w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu i Kielcach. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Partnerem projektu jest Bank BPH. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem pełni Minister Edukacji Narodowej.

 

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów zainicjowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Program z powodzeniem działa od 2008 roku. W chwili obecnej funkcjonuje pięć ośrodków  AME: przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Uniwersytecie w Białymstoku, w Katowicach i Poznaniu przy Uniwersytetach Ekonomicznych oraz w Kielcach przy Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa.

 

Program zajęć Akademii został przygotowany z myślą o gimnazjalistach, których ciekawią zjawiska ekonomiczne i intryguje świat biznesu. Każdy semestr AME to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na najbliższy semestr zaplanowaliśmy zajęcia z zakresu efektywnego zarządzania czasem własnym, zarządzania w kryzysie, analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa, mierników dobrobytu gospodarczego, trendów w marketingu. Przewidziane jest również spotkanie z praktykiem biznesu.” – wyjaśnia Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji.

 

Zajęcia na Akademii mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztatowych. Wykłady prowadzone są przez wykładowców akademickich, a w realizacji warsztatów pomagają studenci kierunków ekonomicznych. Każdy student Akademii otrzymuje indeks, do którego zbiera pieczątki potwierdzające obecność na zajęciach. Uczestnicy Akademii obecni na minimum 4 z 6 spotkań w semestrze otrzymują dyplom ukończenia semestru. Dla najlepszych studentów przewidziane są wartościowe nagrody.

 

Bardzo istotnym elementem programu są, realizowane równolegle, zajęcia dla rodziców i opiekunów studentów. Dotyczą one wychowania oraz kształtowania u dzieci postaw i zachowań przedsiębiorczych – wyjaśniają organizatorzy.

 

Aby zostać studentem Akademii Młodego Ekonomisty  wystarczy być uczniem gimnazjum i zgłosić chęć udziału w zajęciach. Służy do tego formularz zapisów dostępny na stronie www.gimversity.pl. Na stronie internetowej dostępne są również szczegółowe informacje na temat programu zajęć AME, harmonogramu i miejsca spotkań.

 

Zapisy na zajęcia AME odbywać się będą w dniach 22 stycznia – 10 lutego 2013 r. Ośrodki AME w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Kielcach mają do rozdania po 120 indeksów, Akademia działająca przy UwB w Białymstoku przyjmie na zajęcia 80 gimnazjalistów.

 

 

Wydarzenia w Warszawie

Warto zobaczyć