Warszawa

Warszawa Zapisy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

od 28 sierpnia do 15 sierpnia 2009
Wpis archiwalny

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy uruchamia zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w Katowicach, Białymstoku i Bełchatowie. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – główny organizator Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, funkcjonującego przy SGH w Warszawie – uruchamia zajęcia w nowych ośrodkach. Ruszają zajęcia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta. Zapisy na zajęcia trwają do 15 września br.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) funkcjonuje od kwietnia 2008 roku. Od tego czasu zrealizowano w SGH w Warszawie trzy pilotażowe edycje, w ramach których każdorazowo kształcono 150 młodych studentów. Teraz nadszedł czas na rozwinięcie działalności na nowe miasta. „Cieszymy się, że programem będziemy mogli objąć dzieci mieszkające poza stolicą. Stało się to możliwe dzięki podjęciu współpracy z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Uniwersytetem w Białymstoku i Urzędem Miasta Bełchatów” – podkreśla Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – „Wejście na rynek ogólnopolski umożliwiło nam wsparcie Narodowego Banku Polskiego – Partnera Strategicznego EUD”.

Jak informują Organizatorzy, zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Semestr zajęć obejmuje sześć spotkań, trwających po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztatowych. „Wykłady służą zaznajomieniu słuchaczy z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi dzieci spotykają się na co dzień. Podczas warsztatów, odgrywając rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, młodzi studenci uczą się pracować w grupie, samodzielnie myśleć i planować oraz kształcą się w umiejętności przekładania wiedzy na praktykę” – relacjonuje Agnieszka Orzeszkowska z SGH i dodaje: „Tłumacząc trudne zagadnienia ekonomiczne, staramy się nie zapominać o zabawie”.

Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera stempelki potwierdzające obecność. Stempelki uprawniają uczestnika spotkań do otrzymania dyplomu ukończenia EUD. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody dla najlepszego studenta danego ośrodka.

W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców. Mają one pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw i zachowań przedsiębiorczych – „Z rodzicami rozmawiamy o roli i znaczeniu kieszonkowego, metodach wsparcia dziecka w nauce, kreatywnych metodach rozwiązywania konfliktów czy nowoczesnych systemach edukacyjnych” – wyjaśnia Marcin Dąbrowski.

Realizację zajęć w nowych ośrodkach wspomogą eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz z miejscowych uczelni i instytucji eksperckich. Zajęcia dla dzieci poprowadzą eksperci akademiccy z zakresu ekonomii i zarządzania, natomiast dla rodziców specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie:
www.uniwersytet-dzieciecy.pl
 

Organizator:

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Wydarzenia w Warszawie

Przeczytaj również

Warto zobaczyć