Warszawa

Nowy rok akademicki w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii
Warszawa Wykład

Nowy rok akademicki w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii

Ruszyły zapisy na zajęcia w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii!

 

Głównym celem Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest kształtowanie w słuchaczach postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia współczesności, poprzez upowszechnianie znajomości dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski i świata.

 

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii są interdyscyplinarne, łącząc tematykę z zakresu historii, historii sztuki, geografii, filozofii. Uzupełniają i rozszerzają program nauczania historii w szkole podstawowej.

 

Celem programu jest:

 

  • kształtowanie od najmłodszych lat postawy świadomego uczestnictwa w procesach społecznych
  • rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
  • badanie związków przyczynowo-skutkowych między różnymi wydarzeniami
  • wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
  • wprowadzanie w atmosferę poważnej, akademickiej nauki
  • pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści.

 

ABSOLWENCI DUCHA LEPIEJ ROZUMIEJĄ TERAŹNIEJSZOŚĆ, KOJARZĄ FAKTY, WYCIĄGAJĄ WNIOSKI, ANALIZUJĄ, POTRAFIĄ MYŚLEĆ KRYTYCZNIE. SĄ TOLERANCYJNI I OTWARCI. ZNAJOMOŚĆ HISTORII POTRAFIĄ WYKORZYSTAĆ W WIELU DZIEDZINACH ŻYCIA.

 

Szczegółowy program zajęć na: https://www.duch.edu.pl/index.php/duch

Organizator:

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

Wydarzenia w Warszawie

Warto zobaczyć