Warszawa

Twórcze Łapki
Warszawa Warsztaty do 3 roku

Twórcze Łapki

6 listopada 2018
Wpis archiwalny

godz:  10.30 - 12.00

Przemyślane zabawy oparte na różnorodnych zmysłowych doświadczeniach, pozwalające dzieciom poznawać, odkrywać, przekształcać, wykorzystywać bezpieczne materiały plastyczne na własny sposób są bardzo istotne z punktu widzenia poczucia sprawczości i budowania pewności siebie. Angażując się w zabawy ćwiczyć będziemy intensywnie małą i dużą motorykę, obcując z bogactwem niecodziennych materiałów poszerzać będziemy poczucie estetyki. Materią naszych działań będą masy plastyczne, farby wykonane ze spożywczych składników oraz nieoczywiste przybory plastyczne.
 

Terminy:
•   6 listopad 2018, godzina 10.30 - 12.00
• 13 listopad 2018, godzina 10.30 - 12.00

 

Informacje i zapisy:
http://przygodaznatura.edu.pl/aktualnosci/115-tworcze-lapki

Wydarzenia w Warszawie

Warto zobaczyć