Warszawa

Letnie Warsztaty Artystyczne "Z rzemiosłem i ekologią za pan brat"
Warszawa Warsztaty 7–12 lat

Letnie Warsztaty Artystyczne "Z rzemiosłem i ekologią za pan brat"

od 27 sierpnia do 31 sierpnia 2018
Wpis archiwalny

godz. 9:30 i 13:30

 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie proponuje nową, wakacyjną formę aktywnego wypoczynku dla dzieci. W pierwszym i ostatnim tygodniu wakacji organizujemy Letnie Warsztaty Artystyczne Z RZEMIOSŁEM I EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT dedykowane dzieciom w wieku od 7 do 12 lat. Pragniemy, aby udział w warsztatach rozbudzał poznawczą ciekawość dzieci poprzez prezentację różnych technik artystycznych oraz kształtował wrażliwość ekologiczną.


Uczestnicy w czasie zajęć będą samodzielnie wykonywać prace pod nadzorem instruktorów, zaznajamiając się z różnorodnymi formami rękodzieła i sztuk artystycznych. Dzieci będą poznawać m.in.: tajniki decoupage, plecionkarstwa, zasady haftu i szycia. Dzięki wykorzystaniu odpadów z gospodarstw domowych (korki, butelki, itp.), pogadanek prowadzonych przez wychowawcę wśród uczestników będzie wzrastać wrażliwość i właściwa postawa ekologiczna. Ponadto, instruktorzy prowadząc zajęcia integracyjne, będą kłaść duży nacisk na kształtowanie odpowiednich postaw społecznych w tym szczególnie uwrażliwienie na potrzeby innych. Motywy przewodnie zajęć zostały zaczerpnięte z bajek będących pochwałą pracy rzemieślniczej oraz multimedialnych opowieści uczących szacunku do przyrody i środowiska.


Warsztaty będą prowadzone w 2 blokach – porannym o godz. 9:30 i popołudniowym o godz. 13:30. Czas trwania warsztatów to 1,5 godziny. Każde zajęcia to zamknięty cykl, zakończony wykonaniem pracy, którą uczestnik zabierze ze sobą. Opłata za udział w pojedynczych zajęciach wynosi 20 zł od osoby. Muzeum nie sprawuje opieki nad dziećmi między zajęciami.

 

HARMONOGRAM:
„TYLE ZYSKU – ILE ODZYSKU” – 27-31 sierpnia
Motyw przewodni: Bajka multimedialna „Rady na odpady” – 27 sierpnia:
godz. 9:30 – 11:00 – wykonanie skarbonki z butelki PET
godz. 13:30 – 15:00 – wykonanie łapacza snów z butelek PET
Motyw przewodni: piosenka „Ziemia, wyspa zielona”, jako baza do stworzenia piosenki ekologicznej warsztatów


28 sierpnia:
godz. 9:30 – 11:00 – wykonanie lampionów ze słoików
godz. 13:30 – 15:00 – wykonanie maskotki z doniczek
Motyw przewodni: Bajka multimedialna: „Woda-mamo, tato, co wy na to”

 

29 sierpnia:
godz. 9:30 – 11:00 – wykonanie organizerów z rolek tekturowych
godz. 13.30 – 15:00 – wykonanie zegara ze starej płyty winylowej
Motyw przewodni: Bajka multimedialna: „Ekologiczny dom”

 

30 sierpnia:
godz. 9:30 – 11:00 – wykonanie maskotki – niedoparka.
godz. 13:30 – 15:00 – wykonanie piórnika z resztek materiałów
Motyw przewodni: Bajka multimedialna: „W kontakcie z naturą”

 

– 31 sierpnia:
godz. 9:30 – 11:00 – wykonanie breloczków z samodzielnie wykonanych pomponów.
godz. 13:30 – 15:00 – wykonanie drzewek szczęścia z drutu i guzików.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


MIEJSCE:

 • Warsztaty odbywają się w pomieszczeniach edukacyjnych Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
 • GRUPA, CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
 • Zajęcia prowadzone są w grupie 10-15 osobowej;
 • Warunkiem przeprowadzenia warsztatów jest zebranie grupy 14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć;
 • Zajęcia prowadzone są od 27 do 31 sierpnia 2018 roku o godz. 9:30 i 13:30;
 • Zajęcia trwają 90 minut;
 • Jeżeli nie uformuje się grupa, warsztaty nie będą realizowane;
 • Muzeum potwierdza organizację zajęć telefonicznie bądź droga mailową 14 dni przed ich rozpoczęciem.


FORMA, TEMATY:

 • Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych;
 • Zajęcia mają formę warsztatów połączonych z pogadanką, prezentacją multimedialną;
 • Każde zajęcia to zamknięty temat;
 • Godziny zajęć oraz tematy są podane w oddzielnych harmonogramach.


ZAPISY:

 • Uczestnicy warsztatów biorą udział w zajęciach zgodnie z dokonanymi wcześniej zapisami;
 • Aby zapisać dziecko na warsztaty należy dokonać tego osobiście w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie lub telefonicznie (22) 758-72-66. Zapisując dziecko należy podać: imię i nazwisko uczestnika, termin, godzinę zajęć, nr telefonu lub mail opiekuna;
 • Zapisy prowadzimy w dni powszednie od 14 maja 2018 roku (w godz. od 9:00 do 15:30), decyduje kolejność zgłoszeń.


OPŁATY:

 • Opłata za udział w pojedynczych warsztatach wynosi 20 zł od osoby. Należy ją uiścić przelewem bankowym w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć na konto Bank BGŻ SA 68 2030 0045 1110 0000 0246 2390 z dopiskiem „opłata za warsztaty w dniu/dniach …, godz. …, dla …(imię i nazwisko uczestnika) „ lub wpłacić stosowną sumę w kasie Muzeum;
 • Organizator zwraca opłatę w pełnej wysokości, jeżeli nastąpi odwołanie imprezy z jego winy lub w razie rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach do 14 dni przed jego rozpoczęciem;
 • Organizator zwraca opłatę, w 50 % jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć;
 • Organizator nie zwraca wpłaty, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach po ich rozpoczęciu.


NADZÓR:
Muzeum i realizatorzy projektu nie sprawują opieki nad dziećmi;
Instruktorzy: Agata Grzeniewska, Agnieszka Szwejkowska-Kozik posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi. Są czynnymi nauczycielami.


INFORMACJE RÓŻNE:
Uczestnicy wykonane prace zabierają ze sobą;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych, a w szczególności: telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych rzeczy wartościowych.

Organizator:

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

pl. Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków
tel.: 0 22 758 72 66

Wydarzenia w Warszawie

Warto zobaczyć