Warszawa

Program Wzmacniania Rodziny
Warszawa Zapisy 10–14 lat

Program Wzmacniania Rodziny

Wpis archiwalny

Program Wzmacniania Rodziny dla Młodzieży w wieku 10-14 lat oraz ich Rodziców i Opiekunów ma na celu wskazanie młodzieży prawidłowych wzorców i zachowań oraz pomoc rodzicom i opiekunom w rozwijaniu swych umiejętności wychowawczych.

 

Jeśli zauważyłaś/łeś, że: Twoje dziecko ma problemy z:

- obowiązkami szkolnymi,
- zachowaniem w domu,
- pierwszymi próbami palenia papierosów lub picia alkoholu.

A także:
- często jest CI trudno porozumiec się ze swoim dzieckiem,
- masz wrażenienie, że jesteś bezradny wobec swojego dziecka
To są to warsztaty dla Ciebie.

Program prowadzony jest w formie siedmiu warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat.


Spotkania odbywają się raz w tygodniu w i trwają 2 godziny.
Terminy zajęć będą ustalane z uczestnikami na bieżąco.

 

Głównym celem warsztatów jest:

1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami
2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic
3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny
4. ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież


Program Wzmacniania Rodziny to projekt rekomendowany przez KBPN, PARPA i Ośrodek Rozwoju Edukacji, który uzyskał pozycję programu „Dobre praktyki”.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu SZKLARNIA-strefa wsparcia rodziny. Udział w zajęciach bezpłatny.


Zapisy: biuro@fundacjanebo.pl

tel. 518242943

 

Projekt Szklarnia współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Serdecznie zapraszamy!

 

Miejsce:  Fundacja Chrześcijańska NEBO, Nowolipie 18 B

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 16.09.2017 o godz. 11:00.

Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

Organizator:

Fundacja Chrześcijańska NEBO

Wydarzenia w Warszawie

Warto zobaczyć