Warszawa

  • Stowarzyszenie Druga Strefa
    Organizacja Pożytku Publicznego
    ul. Magazynowa 14A
    02-652 Warszawa
  • tel. 796 439 280
  • Strona WWW »

Teatr Druga Strefa jest prywatnym, autorskim teatrem repertuarowym, którego założycielem i prowadzącym jest Sylwester Biraga.
Przez ponad 20 lat funkcjonownania przeszedł wiele etapów rozwoju opierając swoje działania na wyjątkowej artystycznej filozofii i unikalnym modelu funkcjonowania. Głównymi założeniami tej filozofii są: totalne spojrzenie na teatr, kreowanie i propagowanie sztuki, która ma znaczenie i wartość dla społeczeństwa oraz wzbogacanie doświadczeń artystycznych i kulturalnych poprzez budowanie międzynarodowej współpracy z artystami i instytucjami w Europie i poza nią.

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć