Śląsk

Debiut u Dormana. Konkurs dramaturgiczny na sztukę dla dzieci
Śląsk, Będzin Konkurs

Debiut u Dormana. Konkurs dramaturgiczny na sztukę dla dzieci

od do 30 czerwca 2016
Wpis archiwalny

Właśnie ruszył konkurs "Debiut u Dormana" na najlepszą sztukę dla dzieci, inspirowaną osobowością, twórczością i metodą pracy Jana Dormana, wybitnego patrona Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Teatr poszukuje utalentowanych dramatopisarzy, artystów słowa, kreatywnych bajkopisarzy i błyskotliwych literatów, którzy kreśląc słowa mądrze, ale i zabawnie, potrafią pobudzić wyobraźnię najmłodszych widzów historią, jakiej jeszcze nie było.


Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory przeznaczone na scenę dramatyczną, które nie były dotąd inscenizowane. Dla autora najlepszego tekstu przewidziana jest gratyfikacja finansowa, a dla wyróżnionych laureatów nagrody rzeczowe.

 

Dodatkowo Teatr Dzieci Zagłębia wystawi nagrodzoną sztukę na swojej scenie. Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor, przesyłając jej wydruk, wraz z
wersją elektroniczną na adres teatru. 

 

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2016 roku.

 

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.teatr.bedzin.pl w zakładce ogłoszenia. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: promocja@teatr.bedzin.pl, sekretariat@teatr.bedzin.pl. Wyniki konkursu we
wrześniu.

 

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

 

Teatr dla dzieci z siedzibą w Będzinie. Jego historia sięga 1946 roku i związana jest z osobą założyciela, niezwykłej osobowości teatru, reżysera i pedagoga Jana Dormana, który kierował teatrem do 1978 roku. Jego autorskie spektakle, inspirowane rytuałem dziecięcej zabawy, odwołujące się do gry skojarzeń i wyobraźni odbiorcy, posługujące się lalkami, maskami, znakiem
plastycznym, stanowiły nieprzerwane pasmo sukcesów będzińskiej sceny. W tym czasie teatr uchodził za jedną z najbardziej awangardowych scen polskich dla dzieci i młodzieży oraz jedną z najlepszych scen dziecięcych w kraju. Obecnie dyrektorem jest Gabriel Gietzky, który kontynuuje dormanowską koncepcję teatralną. Repertuar skierowany jest do dzieci, ale znajdą się także
specjalne spektakle edukacyjne dla młodzieży oraz przedstawienia dla dorosłych.

 

Kontakt i informacja w dziale promocji TDZ:
Magdalena Wierzbicka, tel: 32 269 89 12, promocja@teatr.bedzin.pl , www.teatr.bedzin.pl

Organizator:

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana

Ul. Teatralna 4,
42-500 Będzin
tel.: tel./fax 32 267 36 25 , 267 36 68

Wydarzenia na Śląsku

Warto zobaczyć