Śląsk

Muzeum Miejskie w Tychach utworzone zostało w listopadzie 2004 roku. Muzeum posiada dwie siedziby: zabytkowy budynek dawnej suszarni młóta w kompleksie zabudowań Tyskich Browarów Książęcych, w sąsiedztwie Tyskiego Browarium oraz  od lipca 2012 roku siedzibę główną w budynku po dawnym magistracie przy placu Wolności 1.
Zwiedzającym Muzeum Miejskie udostępnione zostało w kwietniu 2005 roku wraz z pierwszą wystawą „Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku”. Muzeum gromadzi zbiory w czterech działach merytorycznych: Dziale Historii Miasta, Dziale Fotografii, Dziale Sztuki, Dziale Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej.
Prócz realizacji wystaw czasowych w obu siedzibach muzeum oraz ekspozycji plenerowych prezentowanych w przestrzeni miasta,  placówka prowadzi działalność edukacyjną, organizując  prelekcje, wykłady autorskie, seminaria, cykliczne spotkania w ramach Popołudni Czwartkowych, Spotkań z Tradycją czy Sobót z Przewodnikiem. Organizuje również spacery zapoznające tyszan z historią miasta i ważnymi dla miasta obiektami, wycieczki wyjazdowe oraz cykl spotkań Szlakiem tyskich kościołów. Pracownicy muzeum prowadzą lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, wycieczki edukacyjne, organizują gry terenowe, warsztaty plastyczne i konkursy (fotograficzne, historyczne, plastyczne, na wspomnienia). Realizowane są cykle dodatkowych zajęć w ramach wakacji letnich i ferii zimowych.
Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą.
Muzeum Miejskie w Tychach jest laureatem wyróżnienia w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2006 oraz nagród i wyróżnień w Konkursach Marszałka Województwa Śląskiego za wystawy i projekt edukacyjny realizowane w latach 2007, 2010, 2012 i 2013.
 

Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

 

Godziny otwarcia:
Plac Wolności 1
wtorek i środa 8.00-16.00
czwartek 11.00-19.00
piątek i sobota 11.00-17.00
ul. Katowicka 9
wtorek 10.00-16.00
środa i czwartek 10.00-17.00
piątek i sobota 10.00-18.00

Katalog branżowy firm i instytucji – wszystko dla dziecka!

Warto zobaczyć