Warszawa

Ratuj z dzieckiem zwierzęta

Ratuj z dzieckiem zwierzęta

Wychowując dziecko, starasz się nauczyć je empatii. Chcesz, by poznało smak prawdziwego człowieczeństwa. Zachęcasz do udzielania pomocy osobom potrzebującym. Nie zapominaj jednak, że na świecie żyją też zwierzęta. Zwierzęta, które potrzebują szczególnej troski, ponieważ nie potrafią upomnieć się o swój los i godniejsze traktowanie. 

 

Naucz więc dziecko miłości do żywych stworzeń. Miłości, która będzie przejawiała się zarówno w zimowym dokarmianiu ptaków, jak i aktywnym uczestniczeniu w innych szlachetnych akcjach organizowanych przez fundacje, np. WWF. Jest to organizacja, która od początku istnienia działa na rzecz środowiska naturalnego. Wspólnie z darczyńcami ratuje zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt.

 

Daj dobry przykład – wesprzyj OPP

 

Jeśli chcesz, by twoje dziecko nauczyło się pomagać zwierzętom, musisz dać przykład swoją postawą. Wcale jednak nie musisz zasilać co miesiąc pokaźną kwotą konta wybranych fundacji. Możesz bowiem pomóc bez konieczności wydawania jakiejkolwiek złotówki. Wystarczy, że podzielisz się podatkiem z wybraną organizacją pożytku publicznego (OPP).

 

Niech jednak w tych działaniach dziecko także uczestniczy. Opowiadaj i wyjaśniaj, by w przyszłości poszło w twoje ślady. I jeśli nawet za kilkanaście lat zmieni się system podatkowy, w jego świadomości utrwali się fakt, że zwierzętom trzeba pomagać. Jeśli udzielisz wsparcia OPP, przyczynisz się do ratowania zwierząt. Nie dopuścisz, by zagrożone gatunki wymarły i dasz dziecku szansę na poznanie ich.

 

Rozlicz PIT i przekaż 1%

 

Jeśli chcesz przekazać 1% podatku, wystarczy złożyć rozliczenie PIT online lub w inny możliwy sposób. Nie poświęcisz na to więcej czasu, jeżeli zdecydujesz się pobrać program PIT ze strony internetowej wybranej organizacji pożytku publicznego. A to dlatego, że wszystkie dane w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” zostaną wypełnione automatycznie. Pobrany program PIT sprawi, że nie będzie potrzeby poszukiwania aktualnego numeru KRS i wyliczania wysokości przekazywanego podatku.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 1% może przekazać osoba fizyczna wykazująca należny podatek dochodowy, rozliczająca się:

  • na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą podatkową: 18% lub 32%), liniowo (ze stawką 19%),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • zgodnie z ustawą PIT w zakresie przychodów ryczałtowych (np. zbycie nieruchomości, prawa majątkowe, kapitał pieniężny).

 

W zależności od tego, czy wypełniasz PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-28, musisz wypełnić odpowiednie pozycje w rubryce dotyczącej 1% na rzecz OPP. Jeśli pobierasz program PIT ze strony fundacji, tę część możesz pominąć.

 

Przekazując 1%, nic nie tracisz

 

Pamiętaj, że przekazanie 1% jest czynnością neutralną podatkowo – zarówno wykonując rozliczenie PIT online, jak i składając wydrukowaną deklarację w urzędzie. Wspomagając w ten sposób wybraną organizację pożytku publicznego, nie dokładasz ani złotówki. Nie tracisz też nic z ewentualnej nadpłaty, ponieważ 1% stanowi część daniny należnej fiskusowi.

 

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć