Warszawa

Dobry żłobek dla Twojego dziecka

Dobry żłobek dla Twojego dziecka

Rodzina jest instytucją, która charakteryzuje się występowaniem różnych stosunków zachodzących między jej członkami. Realizuje ona również podstawowe funkcje społeczne, czyli takie, bez których społeczeństwo istnieć i funkcjonować nie może. Funkcje te są ściśle związane ze omawianą wcześniej strukturą rodziny, czyli układem ról i pozycji społecznych w danym środowisku rodzinnym.

  
Pytanie brzmi, czym właściwie są te funkcje i jakie ma to znaczenie w rozwoju dziecka?   


Otóż według pedagoga Zbigniewa Tyszki są to cele, do których zmierza życie i działalność rodzinna, oraz zadania, które pełni rodzina, zaspokajając potrzeby swych członków i całego społeczeństwa. Jak już wcześniej wspomniano, potrzeb tych jest bardzo wiele i wrastają one wraz z naszym stażem życiowym, a skoro ich zaspokojeniu służyć mają właśnie specjalnie określone ku temu funkcje, warto przyjrzeć im się bliżej.     Jeden z takich podziałów przedstawia znany pedagog i wychowawca Kowalski, twierdząc, że istnieją trzy główne funkcje rodziny: prokreacyjna, wychowawcza i gospodarcza. Mówiąc o funkcji prokreacyjnej na myśli ma wydawanie na świat potomstwa, natomiast funkcja wychowawcza wiąże się z przygotowywaniem tego potomstwa do pełnienia w przyszłym życiu odpowiednich ról społecznych. Z kolei funkcja gospodarcza niesie za sobą obowiązek zabezpieczenia odpowiednich warunków godnego życia i zaspokajania codziennych potrzeb członków rodziny. Z kolei Maria Ziemska widzi to nieco inaczej. Również zaznacza rolę funkcji prokreacyjnej, której zadaniem jest utrzymywanie ciągłości biologicznej, ale ponadto wymienia również inne.   


W związku z tym, jako że rola rodziny jest tak istotne i jako, że równie istotne jest odpowiednie przygotowanie dziecka do opuszczenia rodzinnego domu i uczenie go tego, co najważniejsze już do najmłodszych lat, warto jest przemyśleć dokładnie sprawę przedszkola oraz żłobka. Nie ma powodu, aby bać się i kierować stereotypami utwierdzającymi nas tylko w przekonaniu, że najlepiej, aby dziecko jak najdłużej zostało przy mamie , bo tylko ona zajmie się nim najlepiej – fakt, tak jest, ale to nie wszystko. Dziecko musi jak najszybciej uczyć się relacji społecznych, a najlepiej poprzez niekonwencjonalne metody, jakie oferuje nasz żłobek.   


Zapraszamy do żłobka Montessori www.wesolekoziolki.pl!

Komentarze

Dobry tekst. Należy pamiętać, że wybór żłobka będzie miał duże znaczenie dla przyszłości naszej pociechy. To tam w dużej mierze będzie wychowane i musimy znaleźć placówkę o takim profilu, który będzie przypominał dom

dodany: 2014-04-25 10:31:20, przez: Tata

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć