Warszawa

Cała Jura w miniaturze! Rekonstrukcja Zamku w Rabsztynie

Cała Jura w miniaturze! Rekonstrukcja Zamku w Rabsztynie

Rabsztyn - to kolejny zamek wchodzący w skład Szlaku Orlich Gniazd – potężnych twierdz obronnych, które strzegły naszego państwa oraz jej najważniejszego miasta Krakowa (ówczesna stolica Polski) przed najeźdźcami.

 

Zamek został zbudowany na wysokiej skale wapiennej w miejscowości Rabsztyn (koło Olkusza). Początkowo była to drewniana warownia, później przebudowana przez Króla Kazimierza Wielkiego na murowaną twierdzę. Składała się z zamku górnego z wysoką czterokondygnacyjną wieżą. Kolejni władcy stopniowo rozbudowali zamek o jego dolną część. Najwięcej zmian dokonał Zygmunt Myszkowski, który przekształcił obronną warownię w piękną renesansową rezydencję możnowładczą. Poniżej zamku górnego postawił on zamek dolny w kształcie pałacu z aż czterdziestoma pokojami gościnnymi. 

 

 

Niestety, ponad połowę wieku później wycofujące się wojska szwedzkie najechały na zamek, grabiąc go i doszczętnie niszcząc. Zrujnowanej renesansowej rezydencji nie udało się już nigdy później odbudować. Częściowo był zamieszkiwany do początku XIX w. - później na stale opustoszał. Ponoć zamek posiada podziemne przejście do kościoła w Olkuszu. W przejściu tym miały być zachowane ogromne skarby: złoto, srebro i inne kosztowności. Choć to tylko legenda, to poszukiwacze tego skarbu w połowie XIX w. wysadzili w powietrze jedyną zachowaną wieżę na zamku, by go odnaleźć.

 

 

Przyjeżdżając do Rabsztyna będziemy mogli zobaczyć tylko ruiny zamku, ale zapraszamy wszystkich do "Parku Miniatur – Ogrodzieniec", położonego w miejscowości Podzamcze. Tam można zobaczyć rekonstrukcję wszystkich zamków Szlaku Orlich Gniazd, m.in. makietę Zamku w Rabsztynie będącego jednym z najpiękniejszych miejsc w całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej!

1/2
1/2
2/2
2/2

Komentarze

Więcej

Warto zobaczyć