Warszawa

Parę słów o holistycznym podejściu - Pedagogika Holistyczna

Parę słów o holistycznym podejściu - Pedagogika Holistyczna

Projekt edukacyjny „A ja chcę być...” opera się na założeniach psychologii pozytywnej oraz pedagogice holistycznej (PH). Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie idei PH i jej zastosowania w pracy  z dziećmi.

 

Pierre de Coubertin  w „Szacunku wzajemnym” pisze o fundamentalnych wartościach, które mają wpływ na bieg życia: „ani wyrzuty sumienia, ani groby nie powinny być dla życia ciężarem mogącym zatrzymać jego rozmach - ich rolą jest bowiem kontrolowanie tego rozmachu i regulowanie go, by pozostał w granicach służących powszechnemu dobru” (za: Zuchora, 2009, s. 303). Słowa te mogą stanowić metaforę relacji nauczyciela z uczniem, która powinna być świadomym aktem oddziaływania człowieka na człowieka,  w celu uczynienia tego drugiego doskonalszym.


Nauczyciel jest dla uczniów często osobą godną naśladowania. Coraz częściej do obowiązków nauczyciela oprócz przekazywania wiedzy, dochodzą funkcje wychowawcze. Stefan Wołszyn (1998) pisze, że „w edukacji nauczyciela nie można godzić się na jedynie utylitarny i pragmatyczny charakter profesjonalnego kształcenia. Nie może to być edukacja zamkniętych horyzontów. Nie może nauczyciel być tylko przekazicielem wiedzy i musi inspirować wartościowe procesy autoedukacyjne. Czyli sam musi umieć budować własną osobowość jako strukturę wartości i umiejętności, które pozwalałyby mu pomyślnie rozwiązywać te skomplikowane sytuacje i zadania pedagogiczne, wobec których permanentnie stawia go istota jego zawodu.”


W projekcie „A ja chcę być...” wspieramy  rozwój modelu nauczyciela, który oparty jest na nurcie humanistycznym, gdzie liczy się dobro  ucznia oraz relacje interpersonalne nauczyciela z uczniem, które oparte są na empatii i trosce. Coraz częściej zaznacza się potrzebę holistycznego kształcenia nauczycieli, szczególnie w aspekcie wychowawczym oraz opiekuńczym (Szyszko-Bohusz, 1989). Założeniem pedagogiki holistycznej jest poznanie także osobowości ucznia oraz ciągła praca nad jego rozwojem. Z  holistycznym podejściem wiąże się: spokój wewnętrzny, samokontrola, radość, twórcza energia.


Poprzez warsztaty „A ja chcę być...” zespół psychologów oraz trenerów pragnie wspierać nauczycieli w trakcie edukacji dzieci, poprzez indywidualne spojrzenie na rozwój potencjału dzieci. Ogromna  nadzieja w bogactwie ideowy, praktycznym oraz teoretycznym psychologii pozytywnej, psychologii sportu pozytywnego, psychologii optymalnego funkcjonowania, które wnoszą nowe rozwiązania do kultury oświaty, konstruktywne, zdrowsze, alternatywne wobec obecnej sytuacji.

 

Autor: Aleksandra Zienowicz, Psycholog

www.fundacjaedukacyjna.oditk.pl


 

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć