Warszawa

Świadczenia po urodzeniu dziecka - ile możesz dostać?

Świadczenia po urodzeniu dziecka - ile możesz dostać?

Przyjście dziecka na świat jest dla rodziców szalenie ważnym wydarzeniem. Stają przed nowymi wyzwaniami, na które nikt nie jest w stanie do końca w pełni się przygotować. Szybko okazuje się też, że utrzymanie noworodka jest dość kosztowne i nie przewidzieliśmy wszystkich wydatków. Po urodzeniu dziecka przysługują nam jednak pewne świadczenia. Jakie?

 

Wysokość becikowego

 

Becikowe jest jednorazową zapomogą, którą rodzice otrzymują z tytułu urodzenia się dziecka. W 2019 roku wynosi 1000 złotych. Nie przysługuje jednak wszystkim. Aby je otrzymać, muszą być spełnione pewne warunki. Becikowe może otrzymać rodzic noworodka, jego opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który:

 

 • jest obywatelem RP; albo

 

 • jest cudzoziemcem, który jest obywatelem Unii Europejskiej lub państwa, które podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym z prawem do becikowego lub spełnia jeden z warunków: ma zezwolenie na pobyt stały, tytuł rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą, zezwolenie na pobyt czasowy wynikający z udzielenia przez inne państwo UE zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, ma status uchodźcy (lub ochronę uzupełniającą) lub posiada kartę pobytu z zapisem „dostęp do rynku pracy”;

 

 • wykazuje dochód na osobę mniejszy niż 1922 złote netto;

 

 • wykaże, że matka dziecka była pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

 

Jeśli spełniamy wszystkie warunki, musimy złożyć wniosek o becikowe w urzędzie gminy i czekać na decyzję urzędu. Możemy to zrobić najpóźniej do 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

 

Kosiniakowe – świadczenia rodzicielskie

 

Tak zwane kosiniakowe jest rodzajem świadczenia rodzicielskiego. Jego nazwa pochodzi od nazwiska pomysłodawcy świadczenia – ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wynosi 1000 złotych i jest wypłacane rodzicom, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, czyli są zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Świadczenie obejmuje też studentów czy bezrobotnych.

Może być wypłacane rodzicom (matka lub ojciec), faktycznemu opiekunowi dziecka, rodzinie zastępczej (poza zawodowymi rodzinami zastępczymi), osobie, która przysposobiła dziecko przed ukończeniem przez nie siódmego roku życia.

 

Kosiniakowe wypłaca się co miesiąc od momentu porodu:

 

 • na świat przyszło jedno dziecko: przez 52 tygodnie;

 

 • na świat przyszło dwoje dzieci: przez 65 tygodni;

 

 • w przypadku trojga dzieci: przez 67 tygodni;

 

 • czworo dzieci: przez 69 tygodni;

 

 • pięcioro dzieci i więcej: przez 71 tygodni.

 

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w zamieszkiwanej przez nas gminie w instytucji zajmującej się świadczeniami rodzinnymi lub przez Internet.

 

Program 500+

 

W obecnej formie zasiłek 500+ przyznawany jest na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. W szczególnych przypadkach dopuszczano przyznanie zasiłku przy pierwszym dziecku – jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał 800 złotych lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Od 1 lipca 2019 wchodzi w życie nowelizacja ustawy, która sprawi, że już po urodzeniu pierwszego dziecka będzie można otrzymywać zasiłek w wysokości 500 złotych, niezależnie od zamożności rodziców, ich sytuacji zawodowej.

 

Gdzie składamy wnioski? Możemy to zrobić w wyznaczonym miejscu w urzędzie gminy lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Inne świadczenia na dziecko

 

Innymi możliwymi do otrzymania po urodzeniu dziecka świadczeniami są między innymi:

 

 • ulga podatkowa (choć to niezupełnie świadczenie)

Na pierwsze dziecko w wysokości 1112,04 zł, na drugie 1112,04 zł, na trzecie 2000,04 zł, a na czwarte 2700 zł;

 

 • zasiłek rodzinny

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 złote, w przypadku dzieci niepełnosprawnych 764 złote. Przy noworodku zasiłek rodzinny wynosi 95 zł miesięcznie.

 

 • świadczenia opiekuńcze

Między innymi: zasiłek pielęgnacyjny o wysokości 184,42 zł na niepełnosprawne dziecko, specjalny zasiłek opiekuńczy 620 zł (osoby, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze przez wzgląd na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenie pielęgnacyjne 1583 zł dla rodziców, którzy są całkowicie pozbawieni możliwości podjęcia pracy z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Skąd wziąć pieniądze?

 

Może okazać się, że nie spełniamy warunków, które umożliwiłyby nam skorzystanie ze świadczeń oferowanych państwo, a odczuwamy, że zastrzyk gotówki wobec nowego wyzwania, jakim jest przyjście dziecka na świat, okaże się konieczny.

 

Co wówczas zrobić? Możemy zdecydować się na wzięcie pożyczki przez Internet. Firmy pożyczkowe są regulowane przez polskie prawo, bezpieczne i, co może okazać się dla nas kluczowe, działają  naprawdę szybko. Warto wspomnieć też, że istnieje nawet pożyczka przez aplikację mobilną, dzięki czemu mamy dostęp do dodatkowych środków z każdego miejsca.

 

Musimy doposażyć pokoik dla dziecka? Pominęliśmy na naszej liście zakupów parę niezbędnych akcesoriów, których cena mocno nas zaskoczyła? Okazało się, że otrzymany od znajomych wózek dla dziecka jednak nie do końca nam odpowiada? Jedno z dostępnych rozwiązań to pożyczka internetowa Zaplo (RRSO 78,6%). Szybko i sprawnie, w dodatku na jasnych zasadach zdobędziemy niezbędne środki na zorganizowanie jak najlepszych warunków dla naszej pociechy.

 

Jeśli nie pożyczka online, zostaje jeszcze wsparcie najbliższych. Często zdarza się jednak, że finanse stają się powodem nieporozumień, kłótni i niedomówień, co mocno rzutuje na dalsze relacje. Dobrze więc zastanowić się nad wszystkimi opcjami i wybrać tę najlepszą dla siebie i rodziny.

 

Artykuł sponsorowany przez ZAPLO sp. z o.o.

 

1/2
1/2
2/2
2/2

Komentarze

Polecamy

Więcej z działu: Artykuły

Warto zobaczyć