Lublin

Dzień rodzinny w Rezerwacie Dzikich Dzieci
Lublin Impreza plenerowa

Dzień rodzinny w Rezerwacie Dzikich Dzieci

18 sierpnia

Godz. 10:00

 

To wyjątkowe dni, gdy cały Rezerwat jest otwarty dla dzieci, bez żadnych ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do prawdziwych wyzwań rodzinnych.

Można w jeden dzień posadzić dom i zbudować drzewo albo odwrotnie, najważniejsze, że razem z dziećmi. Wspólny czas pozwala wzmocnić więzi rodzinne i wprowadzać w relacje społeczne, a przede wszystkim świetnie się bawić w otoczeniu przyrody. Na miejscu dostępne są narzędzia i materiały budowlane, czyli nasze rezerwatowe zabawki. Rodziców i opiekunów prosimy jednak, aby nie zapominali o zasadach PAJDOKRACJI: Tu rządzą dzieci.

Rezerwat składa się ze strefy ścisłej (dla dzieci w wieku 7-15 lat) oraz strefy buforowej (dzieci poniżej 7 roku życia z opiekunami). Uczestnictwo dzieci powyżej 7 roku życia. W ścisłym Rezerwacie wymaga zapoznania się z Regulaminem i wypełnienia przez rodzica/opiekuna karty zgłoszenia dziecka.

Miejsce wydarzenia:
ul. Dolna Panny Marii 8
Organizator:

Centrum Kultury

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel.: 81 466 6100

Wydarzenia w Lublinie

Warto zobaczyć