Kraków

KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ SINGING KIDS
Kraków Konkurs 7–14 lat

KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ SINGING KIDS

Wpis archiwalny

KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ SINGING KIDS. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18. 

 

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Magdalena Szeptyńska, tel: 798 832 598. Sekretariat MDK DH nie udziela informacji dotyczących konkursu.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe:

  • 7-9 lat
  • 10-12 lat
  • 13-15 lat
  • 16-19 lat.

 

W każdej grupie wiekowej wyróżnione są dwie kategorie:

  • soliści
  • zespoły.

 

Ze względu na reżim sanitarny ilość zgłoszeń indywidualnych zostaje ograniczona do 80. Zgłoszenia zespołowe ograniczone zostają do 40. Decyduje kolejność zgłoszeń w każdej
z kategorii. W przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń na stronie internetowej organizatora pojawi się stosowna informacja.

Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie jednej piosenki w języku angielskim.

Zgłoszenie chętnych do konkursu do dnia 21 maja 2021 r.

Powiadomienie kandydatów o dacie i godzinie przesłuchania do dnia 1 czerwca 2021 r.

 

Przesłuchania konkursowe: soliści- 9 czerwca, zespoły- 10 czerwca

Ogłoszenie wyników konkursu do 15 czerwca 2021 na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”  www.mdk-dk.krakow.pl.

Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa oraz karty zgłoszeń na stronie MDK DH: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy

 

Miejsce wydarzenia:
ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków
Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta

ul. Reymonta 18,
30-059 Kraków
tel.: 012 638 42 12, 012 637 37 61

Wydarzenia w Krakowie

Warto zobaczyć