Kraków

KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY My Space
Kraków Konkurs 12–14 lat

KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY My Space

Wpis archiwalny

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, a współorganizatorem Rada Dzielnicy V m. Krakowa.

 

Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz umożliwienie  im zaprezentowanie swoich umiejętności, wiedzy i kreatywności.

 

Uczestnicy konkursu wykonują projekt podkoszulka z hasłem w języku angielskim nawiązującym do tematu głównego „kosmos” w związku z obchodami roku Lema.

 

W konkursie  mogą wziąć udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego.

 

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Każdy uczestnik może zgłosić 1 projekt. W imieniu uczestników  zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Prace zgłoszone na konkurs: zdjęcia (grafiki), powinny być odpowiednio zapisane w pliku pdf, w skali 1:1, w rozdzielczości 300 - 350 dpi i przesłane na adres mailowy: ukubisiowska@mdk-dh.krakow.pl

 

Prace nadsyłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi oraz wcześniej nie prezentowanymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o oryginalności projektu.

 

Termin dostarczania prac mija dnia 31 maja 2021 r.

Miejsce wydarzenia:
Online
Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta

ul. Reymonta 18,
30-059 Kraków
tel.: 012 638 42 12, 012 637 37 61

Wydarzenia w Krakowie

Warto zobaczyć