Kraków

Organizacja Szkolnych Kół Turystyczno - Krajoznawczych PTTK
Kraków Inne

Organizacja Szkolnych Kół Turystyczno - Krajoznawczych PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie, które skupia miłośników turystyki i szeroko pojętego krajoznawstwa.  Zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 2,2 tysiącach kół i klubów PTTK, które tworzą Oddziały PTTK.
Jedną z możliwości, jakie stawia PTTK przed turystyką szkolną, jest możliwość zakładania Szkolnych Kół PTTK w charakterze pozalekcyjnych kół zainteresowań. Ich członkami mogą być zarówno uczniowie, jak i osoby dorosłe – rodzice i nauczyciele. Członkowie Koła stają się jednocześnie członkami zwyczajnymi PTTK, otrzymując legitymację uprawniającą do korzystania ze zniżek i rabatów w muzeach i schroniskach prowadzonych przez PTTK.
Tradycje turystyki młodzieżowej sięgają początków XX w., a pierwsze koła krajoznawcze dla młodzieży szkolnej zorganizowano już w 1919 r. Również okres powojenny to czas prężnie rozwijającej się  turystyki szkolnej pod patronatem PTTK.

 

Wycieczki szkolne są  jedną najskuteczniejszych metod oddziaływania dydaktycznego i wychowawczego w edukacji szkolnej. Organizowane przez uczniów we współpracy z opiekunem dają im możliwość zaangażowania się w sam proces wyboru i planowania wycieczki, wyzwalając w nich jednocześnie poczucie odpowiedzialności za efekt końcowy. Uczniowie mają możliwość poznania własnego regionu, jego walorów przyrodniczych, historycznych, etnicznych i kulturowych. Praktyka pokazuje, że to co najbliższe jest najmniej znane. Przede wszystkim są ciekawymi lekcjami, pobudzając do zadawania pytań i konfrontowania poznanej na lekcji wiedzy z otaczającą rzeczywistością. Umożliwiając utrwalenie i pogłębienie omawianego podczas lekcji materiału z wielu przenikających się dziedzin, stanowią uzupełnienie często okrojonych treści nauczania realizowanych w ramach podstaw programowych kształcenia ogólnego. 

 

Rodzice zainteresowani taką formą zajęć mogą wyjść z inicjatywą (w porozumieniu z najbliższym Oddziałem PTTK) założenia szkolnego koła, założyć je na własną rękę poza szkołą lub zapisać dziecko do koła już istniejącego.
Niech dla wszystkich Państwa, organizatorów Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych, inspiracją stanie się  cytat z Jana Amosa Komeńskiego, pedagoga i propagatora wiary w to, że ludzkość można naprawić dzięki wiedzy: „Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków”.
 

Marcin Ugorski
nauczyciel historii
w Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ”Uczeń”

Wydarzenia w Krakowie

Warto zobaczyć