Kraków

Konkurs na ilustrację do legendy nowohuckiej 2019
Kraków Konkurs 7–10 lat

Konkurs na ilustrację do legendy nowohuckiej 2019

Wpis archiwalny

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do bliższego poznania Nowej Huty – dzielnicy, w której się urodziły i mieszkają. Nowa Huta jest najmłodszą dzielnicą Krakowa, zbudowaną w drugiej połowie XX wieku. Powstała jednak na terenach  dawnych podkrakowskich wsi.  Miejscowości  te, takie jak Mistrzejowice, Mogiła, Czyżyny, Bieńczyce, Krzesławice, Branice, itp. posiadały  niemal tysiącletnie dzieje, własną kulturę, folklor i obyczaje, podania i legendy. Niektóre z nich weszły do skarbnicy naszej kultury, jak np. legenda o Wandzie.

 

Uczestnicy wykonują ilustrację do wybranej legendy nowohuckiej, zamieszczonej na naszych stronach internetowych kuznia.edu.pl i biblioteka.kuznia.edu.pl: Krzesławicki koń, O Wandzie, co nie chciała Niemca i Czarownica z Mistrzejowic opracowane przez Ryszarda Dzieszyńskiego.

 

Termin nadsyłania prac: 24 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wernisaż odbędzie w Klubie Kuźnia (os. Złotego Wieku 14) 15 czerwca 2019 r. podczas Święta Kuźni - rodzinnego festynu plenerowego.

 

Inicjatywa uzyskała nominację do nagrody Słoneczniki 2013 przyznawanej przez portal informacyjno-rozrywkowy Czasdzieci.pl za najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci w wieku 0-14 lat.

 

Szczegółowe informacje:

Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków

tel. 12 641 68 75, bilioteka[at]kuznia.edu.pl

www.biblioteka.kuznia.edu.pl

www.facebook.com/BibliotekaKlubuKuzniaOsrodkaKulturyImCKNorwida

Miejsce wydarzenia:
Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
Organizator:

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

os. Górali 5,
31-959 Kraków
tel.: 012 644 27 65, 012 642 25 94

Wydarzenia w Krakowie

Warto zobaczyć